30 augustus 2022

Klachten over onterechte terugvordering diensttijdgratificatie

Diverse leden beklaagden zich de afgelopen dagen bij de AFMP over het feit dat zij na de herberekening in augustus in het kader van het arbeidsvoorwaardenakkoord onterecht een fors bedrag moesten terugbetalen, omdat zij in 2021 een diensttijdgratificatie hadden ontvangen. Het DCHR erkent inmiddels dat de terugvordering van dit bedrag voortkomt uit een fout bij de verwerking van de arbeidsvoorwaarden in het salarissysteem. Volgens het DCHR wordt er samen met het functioneel beheer van het NSK hard aan gewerkt om de fout snel te herstellen. De AFMP houdt hierover nadrukkelijk vinger aan de pols bij het centrum.

Ben jij als AFMP-lid de afgelopen weken ook geconfronteerd met een volgens jou onterechte terugvordering van je diensttijdgratificatie over het afgelopen jaar? Dan adviseren we je om hierover eerst aan de bel te trekken bij het DCHR. Vind je daar onvoldoende gehoor? Neem dan contact op met onze afdeling individuele belangenbehartiging via ibb@afmp.nl. Dan pakken wij het voor je op. Natuurlijk houden wij de genoemde problemen sowieso bij het DCHR onder de aandacht.

Meer over:
AVW