23 juli 2014

KMar beste optie voor VN-politiemissie Rutte

De Koninklijke Marechaussee is het meest geschikt voor de VN-politiemissie die premier Rutte naar het rampgebied in het onstabiele Oekraïne wil sturen. Dat vinden de bonden van FNV Veiligheid (Nederlandse Politiebond, AFMP en de Marechausseevereniging).

Rutte wil een politiemacht naar Oekraïne sturen, samengesteld uit de meest getroffen landen. Deze VN-politiemacht moet de onderzoekers in het rampgebied van vlucht MH17 (zoals forensische opsporing, luchtvaartautoriteiten) en het rampgebied zelf beveiligen om op deze manier een onafhankelijk internationaal onderzoek naar de oorzaak van de ramp mogelijk te maken. Nederland heeft de leiding over dit onderzoek.

De beste optie
FNV Veiligheid is van mening dat de Koninklijke Marechaussee het meest geschikt is voor deze taak. In Nederland hebben we een politiemacht en een defensiemacht. Beide met eigen kwaliteiten en inzetmogelijkheden. De Marechaussee is een organisatie die de kwaliteiten verenigt die zowel bij de politie als bij defensie te vinden zijn. Een politiemacht met een militaire status en achtergrond. De Marechaussee beschikt over personeel dat getraind is en ervaring heeft op het gebied van object- en persoonsbeveiliging in onstabiele gebieden. Zij kunnen als het moet ook direct opschalen naar een hoger geweldsspectrum.

Inzet van de Koninklijke Marechaussee ten behoeve van een VN-politiemacht in het rampgebied in onstabiel gebied zoals Oekraïne ligt daarom wat de bonden van FNV veiligheid betreft voor de hand.

Duidelijk mandaat
FNV Veiligheid onderschrijft de noodzaak om de onderzoekers en het rampgebied door een VN- politiemacht te laten beveiligen. Daarbij moet wel worden voorkomen dat onze leden die deel gaan uitmaken van deze VN-politiemacht speelbal worden van de politieke belangen van de strijdende partijen in de regio. Een duidelijk mandaat en brede internationale steun zijn daarbij van essentieel belang.

Meer over:
BVJ