26 september 2018

Kom op voor de publieke sector!

De AFMP en de andere bonden van FNV Veiligheid roepen hun leden op aanstaande dinsdag 2 oktober vanaf 18.00 uur in Den Haag mee te lopen in een stille tocht tegen de verwaarlozing van de publieke sector ten gunste van het (internationale) bedrijfsleven. De actie wordt georganiseerd door de FNV en het collectief Publieke Sector in Actie.

De protestmars begint op de Lange Voorhout. Voor FNV-leden is op aanvraag een gratis treinkaartje van en naar Den Haag beschikbaar.

Defensie is niet de enige overheidssector die al jarenlang te kampen heeft met een veel te hoge werkdruk, mede door toenemende personeelstekorten. Dat geldt ook voor de zorg, het onderwijs en defensie. Het zal nog veel extra investeringen vragen – en sowieso nog vele jaren duren – om deze ontwikkeling te keren.

Bezuinigingsbeleid
De belangrijkste oorzaak is uiteraard gelegen in het overheidsbeleid, dat al tientallen jaren gericht is op het verminderen van de uitgaven aan de overheidsvoorzieningen. Deze ‘ombuigingen’ en ‘efficiency-doelstellingen’ dragen namelijk bij aan een prettig belastingklimaat en dus aan de mate van economische activiteit in Nederland, aldus premier Mark Rutte, die daarbij gemakshalve altijd vergeet te vermelden dat de financiële vruchten van de economische groei al decennia lang voornamelijk toevallen aan de toch al goed gesitueerden binnen en buiten het bedrijfsleven.

Dividendbelasting
De meest recente en misschien wel meest schaamteloze stunt van de premier als het gaat om het doordrukken van neoliberaal beleid is het plan om de dividendbelasting voor buitenlandse investeerders en aandeelhouders af te schaffen. Dit gaat de Nederlandse Staat jaarlijks 2 miljard euro aan belastinginkomsten schelen, terwijl het beoogde effect – het aantrekkelijker maken van het vestigingsklimaat – twijfelachtig is.

Solidariteit
Het is van belang dat de overheidssectoren zich nu solidair met elkaar tonen in de strijd om andere politieke keuzes. Kom dus als je kunt aanstaande dinsdag naar Den Haag en steun deze protestactie van de FNV – waarbij ook de AFMP, de Nederlandse Politiebond (NPB) en de Marechausseevereniging zijn aangesloten – en het collectief Publieke Sector in Actie – waarbij beroepsverenigingen uit meerdere publieke sectoren zijn aangesloten.

Houd onze website in de gaten voor meer details over het programma of kijk op
www.publiekesectorinactie.nl!

Meer over:
BVJ