7 december 2018

Kort geding tegen Defensie en ABP

Aangaande de kort gedingen tegen Defensie en het ABP komt alles nu in een stroomversnelling. We zijn, samen met onze advocaten, druk bezig met de voorbereidingen hierop en het aanleveren van alle stukken.

Kort geding Defensie
Het kort geding tegen Defensie staat voor aanstaande maandag (10 december) op de rol bij de bestuursrechter in Den Haag. Dit is een openbare zitting en in principe is iedereen daarbij welkom. Op het moment dat wij, begin deze week, definitief wisten waar en wanneer e.e.a. zou plaatsvinden bleek dat men een zaal had gereserveerd waar slechts plaats zou zijn voor 10 personen op de “publieke tribune”. Dat was zelfs niet genoeg voor de mensen die namens de bonden (en de tegenpartij Defensie) aanwezig zouden willen zijn! Onze advocaat heeft direct daarna verzocht om een grotere zaal. Dat is deels gelukt, de zaal is nu minder klein.

Gezien de grootte van de zaal (maximaal 40 á 50 personen) willen wij u met klem verzoeken om niet naar de rechtbank te komen op maandag 10 december! De bonden (ACOM, AFMP, BBTV, FNV-overheid, MARVER en VBM) komen zelf al met ca 30 personen en uiteraard wil Defensie wellicht ook nog wat mensen meenemen. De kans is dan dus groot dat u dan voor niets afreist en de zaal vol zit!

Kort geding ABP
Het kort geding tegen het ABP staat voor maandag 17 december om 09:30 uur op de rol bij de bestuursrechter in Amsterdam. Ook dit is een openbare zitting en in principe is iedereen daarbij welkom.

Aangezien hier echter meer ruimte beschikbaar is in de zaal zijn wij voornemens om daar met diverse belanghebbenden aanwezig te zijn en willen wij rondom die zitting ook een actie organiseren.

Wij kunnen u nog niet vertellen wat deze actie gaat zijn, maar belanghebbenden kunnen wellicht maandag 17 december vast “vrijmaken” in de agenda!

Wij zullen u op dinsdag 11 december om 10:00 uur via www.actiebijdefensie.nl informeren over het verloop van het kort geding tegen Defensie en over de beoogde acties op
17 december.