6 januari 2023

Laat je helpen met jouw voorlopige aanslag!

De Belastingdienst kent de voorlopige aanslag (VA). Zij kan deze aanslag opleggen, zoals wordt toegelicht onder ‘voorbeeld 1’. Je kunt zelf ook een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Zie hiervoor ‘voorbeeld 2’. Veel leden ontvingen onlangs een brief van de Belastingdienst, waarin staat dat de VA voor zowel vooraf te betalen als vooraf te ontvangen bedragen wordt stopgezet. Dit is terecht als de situatie in vergelijking met 2021 is gewijzigd, maar soms gebeurt dit ten onterechte. Met de hulp van de gratis FNV-belastingservice kun je een nieuwe VA laten opstellen op basis van de bekende cijfers van 2022 en wellicht al aan de hand van de inkomensgegevens en hypotheekgegevens van 2023.

Als je gebruikmaakt van de FNV-belastingservice voor de aangifte van de inkomstenbelasting over 2022, dan kun je ook de VA 2023 laten verzorgen. Wil je hierover informatie en/of heb je hulp nodig? Mail of bel (085-9023967) dan even met Bert Weeren van de commissie Belasting van de AFMP. Hieronder vind je de in de inleiding genoemde voorbeelden 1 en 2.

Voorbeeld 1

Je hebt een zodanig inkomen dat de Belastingdienst van tevoren al kan inschatten dat je extra belasting moet gaan betalen. Je krijgt dan een VA opgelegd op basis waarvan je het te verwachten bedrag aan inkomstenbelasting ineens of in maandelijkse termijnen vooraf dient te betalen. Bij de aangifte wordt het al betaalde bedrag verrekend. Als je besluit achteraf jouw aanslag te betalen, bestaat de mogelijkheid dat je ook een VA krijgt opgelegd voor het komende jaar.

Voorbeeld 2

Je hebt vooraf inzicht in jouw aftrekposten, meestal gaat het om betaalde hypotheekrente. Je kunt deze met een VA alvast maandelijks terugkrijgen. Je dient dan een VA in. De Belastingdienst verrekent aan de hand van de aangifte de betaalde en/of te betalen belasting achteraf.

Bekende inkomsten
De Belastingdienst beoordeelt de VA op basis van de bekende inkomsten. Voor de VA 2023 gebeurt dit aan de hand van de inkomsten van 2021.

Machtigingscode
Zonder machtigingscode kan de belastingservice van de FNV jou niet helpen. Deze code heeft zij nodig om namens jou je belastingformulier te kunnen invullen. Let op! Anders dan in voorgaande jaren stuurt de Belastingdienst je deze code niet automatisch toe. De machtigingscode moet je zelf aanvragen. Je kunt op twee verschillende manieren één machtigingscode inkomstenbelasting en toeslagen aanvragen.

1. Als je over een DigiD-code beschikt, log je in bij DigiD en via ‘machtigingen’ kun je dan een machtigingscode opvragen. Vraag een code aan voor de inkomstenbelasting en toeslagen. Dit is de eerste optie die je kunt aanvragen. De code is direct beschikbaar.

2. Je kunt ook bellen met DigiD voor een machtigingscode: 088 - 1236555. DigiD is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 22.00 uur. Geef je BSN-nummer door en vraag een machtigingscode aan voor de inkomstenbelasting en toeslagen. Dit is één code. Het duurt ongeveer 5 werkdagen voordat je de code thuis via de post ontvangt. Houd hiermee rekening bij het inplannen van een afspraak.

Je hebt een machtigingscode nodig als FNV-/AFMP-lid en een code voor je partner als je gezamenlijk aangifte wilt doen. Als je eerder gebruik hebt gemaakt van de FNV-belastingservice dan kun je haar via DigiD ook direct machtigen. Je hoeft dan niet opnieuw een code aan te vragen.
Via deze link vind je een voorbeeld van de DigiD-pagina, waarop je de FNV kunt aanklikken.

Meer over:
Belasting