23 augustus 2022

Laat jouw loonstrook door de AFMP controleren!

Ga je uit dienst en worden er vakantie-uren uitbetaald? Let dan goed op of van het juiste uurloon is uitgegaan en laat jouw loonstrook door de AFMP controleren. Wij voerden procedures tegen Defensie over de vraag of de werkgever in het uurloon dat wordt betaald over niet opgenomen vakantie ook het werkgeversdeel van de pensioenpremie en het financiële voordeel van de eigen ziektekostenverzekering voor militairen moet meenemen.

De rechtbankzitting zou op 31 mei 2022 plaatsvinden, maar Defensie besloot de zitting niet af te wachten en is volledig aan de inzet van de AFMP tegemoet gekomen.
Het is nog niet duidelijk welk bedrag met de ziektekostenverzekering voor militairen gemoeid is. Alleen al het werkgeversdeel van de pensioenpremie levert echter vaak honderden euro’s extra beloning op. Defensie heeft aangekondigd dat het beleid voor het uitbetalen van niet genoten vakantie binnenkort wordt aangepast, maar de AFMP verwacht dat het nog wel enkele maanden kan duren voordat het zover is.

Juiste uurloon

Zolang dit nog niet is geregeld, adviseren we leden die hun vakantiesaldo uitbetaald krijgen om de betreffende loonstrook aan ons voor te leggen. Wij kunnen dan checken of het juiste uurloon is gehanteerd en indien nodig bezwaar maken. Alleen bezwaren tegen loonstroken die minder dan zes weken geleden bekend zijn gemaakt, zijn kansrijk. Het is jammer genoeg niet haalbaar om een hoger uurloon te claimen als de bezwaartermijn voor de loonstrook al is gesloten.

Meer over:
AVW