30 mei 2022

Laatste stand van zaken rond KOO

De AFMP heeft inmiddels voor meer dan honderd leden bezwaar gemaakt tegen de weigering van Defensie om gevolg te geven aan de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Bij een groot deel van de bezwaarschriften is verzocht om aanhouding van het bezwaar. Hierdoor hebben de onderhandelaars van de AFMP en andere bonden tijd om met elkaar te overleggen over een oplossing voor de terugwerkende kracht.

Komt er geen oplossing? Dan zullen er gerechtelijke procedures worden gevoerd. Vanwege de nog lopende arbeidsvoorwaardenonderhandelingen kan het nog even duren voordat de onderhandelaars om tafel kunnen over het KOO-dossier. We hopen en verwachten echter dat binnen enkele maanden uitsluitsel volgt.

Aandachtspunten
Op dit moment zijn er nog een paar aandachtspunten:

- We vernemen af en toe dat niet iedereen tijdig bezwaar heeft gemaakt tegen de afwijzingsbeslissing van Defensie. In zo’n geval kan het verstandig zijn opnieuw een rekest in te dienen. Hiermee kun je namelijk alsnog bepaalde rechten veiligstellen. Neem daarom vooral even contact met ons op als je te laat bent om nog bezwaar te maken tegen de afwijzing. Dit kan via ibb@afmp.nl.

- We hebben niet om aanhouding verzocht in zaken waarbij geen rekest hoefde te worden ingediend, maar we direct in bezwaar konden gaan tegen de bevordering naar de rang van vaandrig. In die zaken kiest Defensie ervoor om de beslistermijn te verlengen, wat wettelijk toegestaan is. Voor aanhouding ziet de AFMP echter geen aanleiding, omdat de terugwerkende kracht in deze zaken geen rol speelt. In deze zaken kan dus sneller een uitspraak verwacht worden.

Meer over:
opleiding