13 oktober 2015

Loonakkoord Defensie: AFMP tekent niet!

Donderdagavond 8 oktober hebben de Minister van Defensie en drie Centrales van Overheidspersoneel (AC, CMHF en CCOOP) een uitvoeringsovereenkomst getekend. Met die overeenkomst wordt uitvoering gegeven aan de bovensectorale loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015-2016 (het Loonakkoord) voor de sector Defensie. De ACOPDef (AFMP, MARVER en FNV overheid) heeft niet ingestemd met deze overeenkomst en dus ook niet ondertekend.

Op verzoek van de ACOPDef heeft op 2 en 8 oktober extra overleg in de sectorcommissie Defensie (SOD) plaatsgevonden. Dit overleg ging over het Loonakkoord: over de loonsverhoging en over de aanpassing van de militaire pensioenregeling. De ACOPDef verzet zich tegen deze uitkomst want:

 • De 5,05% loonsverhoging is geen échte 5,05% loonsverhoging maar wordt wél zo aan u verkocht. 0,8% heeft u al lang gehad, komt uit uw eigen pensioen en is dus geen loonsverhoging. Op 1 januari 2016 belooft men u 3%, maar daarvan komt 1,4% ook weer uit uw eigen pensioen.

 • De ACOPDef is er faliekant op tegen dat uw loonsverhoging door de werkgever en de andere centrales voor een groot deel wordt gefinancierd uit uw eigen pensioen. Dat betekent namelijk dat u straks een fors slechter pensioen gaat krijgen.
  Naast een eenmalige uitkering van 500 euro bruto in 2015, krijgt u in totaal van de werkgever dus maar 2,85% structurele loonsverhoging voor 2015 en 2016 samen, dat is dus maar 1,4% per jaar. Dat is veel te weinig én veel te laat vindt de ACOPDef. Wij vinden het van weinig respect voor het Defensiepersoneel getuigen dat een schamele loonsverhoging pas in september 2015 wordt toegekend en er geen enkele rekening wordt gehouden met het moment dat het vorige akkoord afliep. Alleen al voor 2015 moet er volgens ons daarom meer loonsverhoging bij, en die moet ook écht door de werkgever wordt betaald en niet uit uw pensioen.

 • We hebben de Minister in het overleg laten weten dat we om bovengenoemde redenen niet akkoord gaan met de uitvoeringsovereenkomst en hebben deze daarom ook niet ondertekend.

Geen open en reëel overleg
Wij zijn verder van mening dat er geen open en reëel overleg heeft plaatsgevonden. Dat was niet het geval rond de loonsverhoging, en al helemáál niet rond de militaire eindloonregeling. Een document van het ABP werd in strijd met alle afspraken vlak voor het overleg aangeboden. Een fatsoenlijke voorbereiding op dat overleg was daardoor niet mogelijk. In dat document meldde het ABP dat de voorstellen eigenlijk geen van allen voldoen aan de eisen. Verder lagen er géén berekeningen, en op basis van die notitie hebben de minister en de 3 andere centrales tóch besloten uw militaire pensioen fors te verslechteren.

Door de andere partijen in het overleg werd geen enkele medewerking verleend aan onze wens om degelijk onderzoek te doen naar de gevolgen van het aanpassen van de militaire eindloonregeling, voordat er besluiten genomen zouden worden. De werkgever en de drie andere centrales wilden die aanpassingen er namelijk snel doorheen jassen om die afspraken twee dagen later in de pensioenkamer te bekrachtigen.

Advies van de AAC?
Uiteraard heeft de ACOPDef zich hiertegen maximaal verzet. De ACOPDef heeft in de SOD vergadering voorgesteld om een advies in te laten winnen bij de advies- en arbitragecommissie (AAC) over de vraag of er wel sprake is geweest van a, open en reëel overleg en b, een zorgvuldig besluitvormingstraject.

De andere centrales stelden zich op het standpunt dat er wel sprake is geweest van open en reel overleg en dat de besluitvorming op een zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden. Ons argument dat een adviesaanvraag aan de AAC voor de andere partijen in het overleg dan zéker geen probleem zou moeten zijn, vond echter geen gehoor. Daarop heeft de Minister in het overleg vastgesteld dat er geen sprake is van een geschil. Op dit moment laten wij ons (juridisch) adviseren welke mogelijkheden er zijn om alsnog een zorgvuldig besluitvormingsproces af te dwingen.

Hoe nu verder?
Wij leggen ons er in ieder geval niet bij neer dat uw pensioen fors wordt verslechterd. Samen met de andere FNV bonden zullen wij alle legitieme middelen blijven inzetten om de slechte afspraken in de loonruimte-overeenkomst van tafel te krijgen. Want wij vinden dat er door de werkgever en de drie andere centrales op een onzorgvuldige wijze onverstandige besluiten zijn genomen die fors ingrijpen in uw pensioen. Overigens maken we ons ook ernstige zorgen over de uitwerking van het eerste deelresultaat arbeidsvoorwaarden. De werkgever heeft aangeven dat er geen cent bij komt en er moeten zeer lastige vraagstukken worden opgelost. Volg onze website voor de actuele ontwikkelingen.

Wat kunt u van de uitvoeringsovereenkomst verwachten?

 • In oktober zullen actieve militairen en burgermedewerkers de eenmalige uitkering van € 500,00 bruto ontvangen. Voor deeltijd werkers geldt dat zij niet de volle € 500,00 zullen ontvangen maar slechts een deel gebaseerd op hun deeltijdfactor.

 • Met terugwerkende kracht tot 1 september wordt een structurele loonsverhoging van 1,25% uitbetaald. Die 1,25% ontvangt u over 4 maanden.

 • Met ingang van 1 januari 2016 wordt een structurele loonsverhoging van 3,0% uitbetaald.

 • De eenmalige uitkering en de structurele loonsverhogingen werken ook door voor gewezen militairen en gewezen ambtenaren. Daarvoor gelden wel de volgende regels:
  o Op 1 september 2015 werd een wachtgelduitkering genoten;
  o Op 1 september 2015 werd een uitkering genoten op grond van de Uitkeringswet gewezen militairen (UGM);
  o Op 1 september 2015 werd een uitkering genoten op grond van het Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag (FLO) burgerlijke ambtenaren defensie.

 • Voor reservisten geldt dat een percentage van de eenmalige uitkering van € 500,00 wordt uitgekeerd op basis van een rekensom die in verhouding staat tot het aantal uren dat men in 2015 in werkelijke dienst is geweest. Die uitbetaling zal vanwege de berekeningen die nodig zijn pas in november plaatsvinden.
Meer over:
C&R