3 december 2015

Loonakkoord overheidspersoneel: Bonden weer aan tafel met Kabinet

De FNV gaat nog dit jaar praten met het Kabinet en de andere vakbonden. Aan die gesprekken zal ook de centrale deelnemen waarvan de AFMP, MARVER en FNV overheid deel uitmaken, de Algemene Centrale voor Overheidspersoneel (ACOP) Het gesprek zal gaan over de ontstane situatie ná het sluiten van het loonruimteakkoord voor overheidspersoneel.

Dit is de uitkomst van gesprekken die zijn gevoerd met Wim van de Donk (CDA, commissaris van de Koning Brabant). Hij was als verkenner aangesteld om de partijen weer dichter bij elkaar te brengen. Van de Donk adviseert het Kabinet om voor 15 december het gesprek te voeren.

De FNV reageert positief. 'Er ligt een waardevol rapport op tafel', zegt vicevoorzitter Ruud Kuin over het resultaat uit de gesprekken met Van de Donk. 'We zien de uitnodiging van ministers Plasterk en Asscher met belangstelling tegemoet en gaan weer met hen aan tafel. De belangen zijn groot en de huidige situatie is voor niemand goed.'

Over de ontstane situatie na het loonruimteakkoord, tussen de FNV enerzijds en de andere vakbonden en het kabinet anderzijds, zegt Kuin: 'Deze situatie is ontstaan doordat er verschillend wordt gedacht over de gevolgen voor het ABP-pensioen. Er ligt nu een goede en logische agenda met betrekking tot het pensioen en onderlinge verhoudingen.'

Aanleiding voor de gesprekken met Van de Donk was de totstandkoming van het loonruimteakkoord voor overheidspersoneel. Een akkoord dat niet getekend is door de FNV.

Het rapport van Van de Donk is hier te lezen.

Meer over:
C&R
BVJ