21 juli 2021

Loonheffingskorting na het bereiken van je AOW-leeftijd

Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd kun je ervoor kiezen om de loonheffingskorting (lhk) op de AOW-uitkering óf op het pensioen te laten toepassen. Standaard past de SVB de lhk toe op de AOW-uitkering. Op verzoek van de betrokkene kan de korting op het pensioen worden toegepast. Na verontruste signalen van leden dat de korting ondanks zo’n verzoek niet meer wordt doorgevoerd, heeft Bert Weeren, die namens de AFMP en de MARVER in het Verantwoordingsorgaan ABP zit, direct zijn beklag gedaan bij het ABP.

Nader onderzoek leerde dat er sprake was van een systeemfout bij het ABP. Het systeem van het pensioenfonds verandert de keuze JA namelijk automatisch in een NEE bij het bereiken van de leeftijd van 67 jaar. Het ABP heeft dit inmiddels verholpen, maar kan vroegere fouten niet ongedaan maken. Als er één of meerdere maanden een wijziging in de lhk heeft plaatsgevonden, wordt dit in de aangifte van volgend jaar gecorrigeerd.

Meer over:
ABP
ABP-VO