Dik de Jonge Sectorhoofd PA

Maak haast met compensatie AOW-hiaat

Wat waren we opgelucht toen de Defensienota verscheen. Een heel klein alineaatje ergens in de personeelsparagraaf: daar stond het toch echt. Defensie gaat het AOW-hiaat 100 procent repareren.

We hadden in december 2017 allemaal net de herberekening ontvangen van de 90% compensatie. Reacties konden natuurlijk niet uitblijven bij onze post-actieven, maar ook de actieven die dicht tegen hun FLO aan stonden en nog de keuze konden maken tussen nDer en oDer lieten zich niet onbetuigd: wanneer wordt deze reparatie uitbetaald? Krijgen we dat ook met terugwerkende kracht? En zo kan ik er nog wel wat noemen. Navraag bij de uitvoerder van deze regeling, het ABP, leerde dat zij, om tot uitvoering te komen, van Defensie de berekenmethode en uitvoeringsrichtlijnen moesten krijgen.

‘Hoe moeilijk kan het zijn?’ dacht ik. De berekening van zowel de 90% als de 100% zou uitgaan van de gerechtvaardigde aanspraak. Die was tenslotte al bekend. Neem daar 100% van en je bent klaar, toch? Maar niets is blijkbaar wat het lijkt in deze materie. Inmiddels is er iets meer duidelijkheid. Defensie heeft een tool* gepubliceerd die de 100% compensatie AOW-gat laat zien. Waar is nu het wachten nog op?

We hebben er als vakbond in ieder geval op aangedrongen om vooral niet te wachten tot het einde van het jaar met de uitvoering. Dat geeft namelijk weer de nodige nadelige bijverschijnselen, zoals het mogelijk terugbetalen van teveel ontvangen huurtoeslag en/of zorgtoeslag. Defensie: denk mee met het (voormalig) personeel en maak hier haast mee. Dan pas kan ik op vragen een concreet antwoord geven in plaats van “Even rustig afwachten, het komt allemaal wel goed.”