26 juni 2017

Maatregelen vanwege Zikavirus

Het zikavirus heerst in Zuid- en Midden –Amerika en in landen in Afrika en Azië. Het door de tijgermug, ook wel bekend als de gelekoortsmug, verspreide virus is voor de meeste mensen onschuldig. Wel is wetenschappelijk bewezen dat een infectie tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. Defensie heeft daarom drie maatregelen uitgevaardigd voor militairen en burgerpersoneel.

Deze maatregelen staan in de nota Tijdelijke aanwijzing rechtspositie Zikavirus die de Minister van Defensie heeft aangeboden aan de werkgroep Algemene Financiële Rechtstoestand van het georganiseerde overleg. Uitgangspunt van de maatregelen is dat iedereen zelf verantwoordelijkheid draagt voor de eigen gezondheid. De drie maatregelen moeten volgens de minister dit uitgangspunt ondersteunen:

1. Personeel dat is of wordt geplaatst in een risicogebied moet door de commandant worden geïnformeerd over het Zikavirus en de risico’s die daarbij horen.

2. De militair of burgerambtenaar is zwanger en de militair of burgerambtenaar staat op de nominatie te worden geplaatst in een zogenaamd zikavirus risicogebied. In dat geval zal de plaatsing worden uitgesteld tot na de geboorte van het kind. Als de partner zwanger is en besluit in Nederland achter te blijven gedurende de zwangerschap, zal de partner pas na de bevalling van Defensie de mogelijkheid krijgen om zich bij de militair of burgerambtenaar in het gebied van plaatsing te voegen.

3. Als een zwangerschap is opgetreden tijdens de plaatsing kan de militair of burgerambtenaar voor rekening van Defensie terugkeren naar Nederland. De plaatsing wordt dan beëindigd. Als de partner zwanger is, kan zij voor rekening van Defensie naar Nederland vertrekken om daar de resterende periode van de zwangerschap door te brengen en te bevallen. Zij kan daarna eventueel terugkeren naar het gebied van plaatsing.

De minister wijst er op dat het niet verplicht is om tijdens plaatsing van de mogelijkheid om terug te keren gebruik te maken. Maar voor de militair geldt wel dat de minister maatregelen kan voorschrijven ter bescherming van de gezondheid van de militair (zie artikel 92 van het AMAR). Dit zou in dit geval ook een verplichting tot terugkeer kunnen zijn.

Als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor maatwerk nodig is, dan wordt de kwestie behandeld in de Begeleidingscommissie Buitenland (BCO-Buitenland).

Voor meer informatie over het Zika-virus: www.rivm.nl/Onderwerpen/Z/Zikavirus

Meer over:
GVW
WGAFR