21 oktober 2019

Maatwerk voor personeel meldkamer Den Helder

Meldkamermedewerkers in Den Helder hoeven zich geen zorgen te maken over een noodgedwongen verhuizing naar Stroe of Soesterberg vanaf 15 januari 2020. De beoogde invoering van het Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS) daar vormt geen aanleiding voor een verhuizingsverplichting.

Dit concludeert Arjen Rozendal, sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel van de AFMP, na een onderhoud vanochtend met de Defensie Beveiligings- en Bewakingsorganisatie (DBBO).

Eind 2015 is in het kader van het geplande DBBS een reorganisatieproces in gang gezet, waarbij enkele strategische mijlpalen zijn vastgelegd. Een mijlpaal die de leden ter ore kwam, was dat personeel van de meldkamer in Den Helder vanaf 15 januari sowieso naar Stroe of Soesterberg moest verkassen, los van het feit dat er nog altijd geen duidelijkheid is over de invoering van het DBBS aldaar. 

“Dit is nadrukkelijk niet het geval”, benadrukt Rozendal na het onderhoud met de DBBO. “Na alle weerstand en onrust en klachten hierover is namelijk een maatwerkoplossing gerealiseerd, zo heeft de DBBO mij tijdens het onderhoud laten weten. Meldkamerpersoneel dat per 15 januari zelf naar Stroe of Soesterberg wil verhuizen en hierop volledig is ingesteld, kan rekenen op alle medewerking en een goede begeleiding. Anderen mogen sowieso vooralsnog in Den Helder blijven. Bovendien zal daar ook na de daadwerkelijke livegang van het DBBS nog een aanzienlijk aantal mensen nodig zijn.”
Volgens Rozendal is er op dit moment nog altijd geen duidelijkheid of en wanneer het DBBS wordt ingevoerd.