23 mei 2019

Meer mogelijkheden woningfinanciering militairen

Defensie heeft samen met het Verbond van Verzekeraars de ‘Overeenkomst Vredes- en Humanitaire operaties’ getekend. Deze overeenkomst vervangt de overeenkomst van 2003 en maakt het voor militairen, die deelnemen aan internationale missies, mogelijk zonder bijzondere voorwaarden een levensverzekering voor de financiering van een woning af te sluiten.

De overeenkomst maakt woningbehoud mogelijk voor nabestaanden van een militair als het overlijden het gevolg is van gevechtshandelingen tijdens een missie in het buitenland. Deelnemende verzekeraars beroepen zich in dat geval niet op de molestclausule. De regeling is beperkt tot de hoogte van de hypotheek op het moment van overlijden, met een maximale uitkering van € 400.000,-.

Meer weten?
Kijk voor een overzicht van de deelnemende verzekeraars op de website van het Verbond van Verzekeraars. De ‘Overeenkomst Vredes- en Humanitaire operaties’ kun je hier downloaden.