26 januari 2023

MIP voor zieke militair na jarenlange strijd

Na een jarenlange strijd en diverse gerechtelijke procedures heeft het ABP onlangs een Militair InvaliditeitsPensioen (MIP) toegekend aan een militair die na het werken met het wapenreinigingsmiddel PX-10 Non-Hodgkin lymfoom kreeg. Het ABP ging aanvankelijk niet overstag, omdat er te veel tijd zou hebben gezeten tussen de blootstelling aan PX-10 en het moment waarop deze ziekte zich openbaarde. Uiteindelijk is echter geconcludeerd dat de ziekte, die op de zogeheten PX-10-lijst staat vermeld, al eerder in het lichaam van de militair aanwezig was.

De AFMP is blij met het aan de militair toegekende MIP, nadat hij door zijn werk met het middel PX-10 ziek werd. De blootstelling aan schadelijke stoffen binnen Defensie is namelijk een helaas onderwerp, dat al sinds jaar en dag terug blijft komen in verschillende (personeels-)dossiers. Voorbeelden hiervan zijn het werken met asbest, burnpits op uitzending, chroom-6 en mogelijke blootstelling aan straling bij werkzaamheden met radars of met munitie. Daarom houden wij als AFMP deze werkgerelateerde gezondheidsrisico’s nauwlettend in de gaten en blijven wij Defensie aanspreken op haar verantwoordelijkheid richting de medewerkers in de organisatie.

Heb je als AFMP-lid ook een aandoening, waarvan je vermoedt dat deze door je werk bij Defensie is veroorzaakt? Neem dan contact op met onze afdeling individuele belangenbehartiging via e-mail of telefoon: 085-8900430.

Meer over:
GVW
PX-10