5 november 2019

Mogelijke LHBTI-themadag

De AFMP gaat met Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht in gesprek over een mogelijke themadag in 2020 voor leden over de acceptatie van LHBTI’s binnen Defensie. Dit bevestigt Arjen Rozendal, AFMP’s sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel, na afloop van de GAVE-dag van Defensie die hij maandag bezocht op de Kromhout Kazerne in Utrecht. Deze dag stond in het teken van het thema ‘Inclusie, voorbij de hype’.

Rozendal vertelt hoe hij tijdens de Defensiebrede GAVE-dag in gesprek raakte met mensen van Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht. “Ik sprak met hen over het centrale thema van de dag en over de diverse vormen van uitsluiting, intolerantie en zelfs geweld, waarmee veel mensen uit de LHBTI-gemeenschap helaas nog steeds onnodig worden geconfronteerd binnen de Defensiewereld”, verduidelijkt hij. “We kwamen tot de conclusie dat het heel waardevol kan zijn om voor onze leden een themadag te organiseren over de uitdagingen op dit terrein en over inclusiviteit en tolerantie in het algemeen. Afgesproken is om hierover binnenkort met elkaar verder van gedachten te wisselen.”

Onbewust gedrag
Uit affiniteit met het thema van de GAVE-dag bezocht Rozendal als sectorhoofd dit jaar in Utrecht enkele workshops en lezingen over hieraan gerelateerde onderwerpen, zoals oordeel vrij communiceren. Ook luisterde hij bijvoorbeeld geboeid naar een lezing van hoofdinspecteur Sydney Mutueel van de politie, die inging op het thema ‘Onbewust geconditioneerd gedrag binnen hiërarchische systemen’.

 

Meer over:
GVW