3 december 2019

Negatief advies over premie- en indexatienota

Het verantwoordingsorgaan (VO) van het ABP, waarin namens de FNV 11 mensen zijn vertegenwoordigd, heeft in meerderheid besloten een negatief advies uit te brengen over de premie- en indexatienota 2020. Het ABP-bestuur heeft voorgesteld dat de premie gelijk blijft in 2020, dat deze in 2021 zal moeten worden verhoogd en dat er wederom niet wordt geïndexeerd.

Het bestuur volgt dus het advies van het VO niet op. Er is binnen de FNV-fractie van het VO enige discussie of de premie al in 2020 moet worden verhoogd. Het is de vraag wat er volgend jaar met de rekenregels zal gebeuren, nadat duidelijk is wat de afspraken rond het pensioenakkoord zijn. Een deel van de fractie verwacht dat dit niet veel invloed heeft. In dat geval moet de premie in 2021 fors omhoog. Conclusie zou dan zijn om hiermee in 2020 al te starten. Een ander deel van de fractie hoopt dat de rekenregels fors veranderen en dat een premieverhoging niet nodig is in 2021.
Het standpunt van de FNV-fractie in het VO is overigens niet per definitie hetzelfde als dat van de AFMP.

 

Meer over:
ABP-VO