7 maart 2023

Netwerk Internationale Samenwerking in oprichting

De AFMP is een vereniging met leden die vaak ook wereldwijd actief zijn. Als militairen kunnen zij worden ingezet voor een missie, een uitzending of een specifieke inzet en ook burgermedewerkers zijn dikwijls actief buiten de landsgrenzen. Soms is er sprake van een mix hiervan. Daar horen eveneens opleidingen en trainingen in het buitenland bij. Bovendien werken eenheden steeds vaker in internationaal verband, waardoor snel vergelijkingen op dit gebied ontstaan. In een rap veranderende wereld wijzigen ook de omstandigheden waarin onze leden werken. Juist vanwege het dynamische, steeds groter wordende speelveld, zijn wij druk doende met de oprichting van het Netwerk Internationale Samenwerking AFMP, kortweg NISA.

De AFMP beschouwt het als haar taak en missie om maximale ondersteuning te bieden aan leden die voor internationale taken worden ingezet. Om deze missie te kunnen volbrengen, is volgens ons het NISA nodig. Dit netwerk moet een platform gaan vormen, waarin leden zowel digitaal als fysiek kunnen samenkomen om relevante kennis en ervaring op dit terrein uit te wisselen en meningen hierover te vormen. Uiteindelijk is het idee dat het NISA het Algemeen Bestuur en het kader van de AFMP gaat adviseren over standpunten, die onze bond in de diverse overlegfora hierover moet innemen. Het netwerk in oprichting zal zich zowel richten op de later in dit artikel genoemde vormen van internationale samenwerking als op reguliere buitenlandplaatsingen, zoals in de Verenigde Staten, Duitsland of België.

Heb jij interesse?
Voor het NISA zoeken we betrokken AFMP-leden die deel willen uitmaken van dit netwerk. Hun deelname zal zeker niet vrijblijvend zijn en worden gekoppeld aan hun relevante internationale werkzaamheden. Breng jij op persoonlijke titel kennis en ervaring op het gebied van internationale samenwerking met je mee en heb je interesse in deelname aan het NISA? Maak dan jouw interesse hiervoor kenbaar via info@afmp.nl. Voor meer informatie kun je terecht bij AFMP-voorzitter Ruud Bergsma (rbergsma@afmp.nl), Koos Stauthamer (kstauthamer@afmp.nl) of Appie Traanman (appie.afmp@gmail.com). 

Internationaal speelveld

Het internationale speelveld van onze leden is volop in ontwikkeling. Zo neemt de Nederlandse defensieorganisatie deel aan de ‘geruststellende maatregelen’ voor de NAVO-partners in het oosten van Europa. Daarnaast zette de Europese Unie recent grote stappen op dit vlak.
Zo namen de ministers van Buitenlandse Zaken op 21 maart 2022 het Strategisch Kompas voor Veiligheid en Defensie van de EU aan. Staatshoofden en regeringsleiders keurden dit kompas voor een grotere veiligheid in Europa en een sterkere Defensie in de EU in de komende tien jaar vier dagen later goed. Voor dit laatste punt vragen wij aandacht bij het Nederlandse kabinet. Ons verzoek is om bij de ontwikkeling van deze plannen nadrukkelijk rekening te houden met de sociale rechten en de arbeidsrechten van de eenheden die in het buitenland worden ingezet.  
De Nederlandse en Duitse Landmacht presenteerden onlangs een gezamenlijke visie in Dresden, gericht op meer samenwerking. Dit is uniek in Europa. Relevante ontwikkelingen in het digitale domein, zoals de inzet van artificial intelligence (AI) en de oprichting van een Global Commission AI, hebben ook invloed op het werk en de bescherming van de Nederlandse militair.

Voorbeelden te over
En zo zijn er voorbeelden te over, waarbij het belangrijk is dat goede werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden voor militairen en burgermedewerkers zijn gewaarborgd als zij ergens in de wereld actief zijn voor Defensie. Wij willen onze leden hierbij optimaal ondersteunen en het NISA moet hierbij een belangrijke rol gaan spelen.

Meer over:
Vereniging