20 juni 2023

Nieuw pensioenstelsel: hoe wordt straks je pensioen opgebouwd?

De Eerste Kamer stemde onlangs in met de nieuwe pensioenwet. Dit betekent dat het nieuwe pensioenstelsel er definitief gaat komen. Voor werknemers van Defensie wordt automatisch pensioen opgebouwd bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Zij weten vaak niet precies hoeveel zij nu voor hun pensioen betalen en hoeveel pensioen zij opbouwen. Door de nieuwe pensioenwet verandert de manier van pensioen opbouwen. We vertelden je hier al kort over in een eerder gepubliceerd artikel. In dit artikel gaan we er wat dieper op in.

In het huidige pensioenstelsel bouw je als werknemer van Defensie pensioen op bij pensioenfonds ABP. De werkgever betaalt hiervoor geld (pensioenpremie) aan het ABP voor jou en jij betaalt zelf ook pensioenpremie aan dit pensioenfonds. Het ABP belegt deze pensioenpremies. De wijze van premiebetaling verandert niet met de komst van het nieuwe pensioenstelsel. De werkgever en jijzelf blijven straks meebetalen aan het pensioen. Wat wel verandert, is hoe deze premies worden omgezet in pensioen (pensioenopbouw).

Toegezegd pensioen
Nu is er nog sprake van een afspraak over de hoogte van het pensioen dat je ontvangt vanaf de pensioendatum. Op basis hiervan bepaalt het ABP de hoogte van de pensioenpremie die de werkgever en jij als werknemer moet betalen om dat toegezegde pensioen te kunnen behalen. Bij het bepalen van de hoogte van deze pensioenpremie houdt het pensioenfonds onder andere rekening met de verwachte rendementen op de ingelegde pensioenpremies en met de levensverwachting van alle deelnemers. Het totaalbedrag dat moet worden ingelegd om alle deelnemers levenslang het beloofde pensioen te kunnen uitkeren, wordt omgerekend naar een gelijke premie die voor alle werknemers geldt. Deze premie noemen we de doorsneepremie. In 2023 is de premie 27,9% voor burgers en 24,9% voor militairen. De werkgever betaalt 70% van deze premie en de werknemer de overige 30%.

Persoonlijk pensioenvermogen
In het nieuwe pensioenstelsel worden geen afspraken meer gemaakt over de hoogte van het pensioen dat je vanaf je pensioendatum ontvangt. Hiervoor in de plaats komt een afspraak over de hoogte van de pensioenpremie die de werkgever en jij samen inleggen. Met deze pensioenpremie wordt voor jou een persoonlijk pensioenvermogen opgebouwd. Uit dit vermogen krijg je vanaf jouw pensioendatum levenslang een maandelijkse pensioenuitkering uitgekeerd. In het nieuwe pensioenstelsel wordt niet meer uitgegaan van een laag rente percentage om uit te rekenen hoeveel geld het ABP voor de toekomst moet reserveren om aan iedereen het beloofde pensioen te kunnen betalen zoals nu het geval is.

Rendementen

In plaats daarvan wordt straks vooral gekeken naar de rendementen die op de ingelegde premies worden behaald. Hierdoor hoeven minder grote financiële reserves te worden aangehouden dan op dit moment en kan er meer geld naar jouw persoonlijke pensioenpotje. Dit zorgt er wel voor dat de hoogte van het pensioen beweeglijker wordt. Als het economisch goed gaat, kan je pensioen sneller worden verhoogd. Jouw pensioen gaat echter ook eerder omlaag bij economische tegenwind. Deze beweeglijkheid wordt kleiner als je dichter bij je pensioendatum komt. Naarmate je ouder wordt, zal het ABP namelijk steeds minder risico’s nemen bij het beleggen van jouw persoonlijk pensioenvermogen. Dankzij de solidariteit tussen alle deelnemers in de pensioenregeling van het ABP, kunnen collectieve reserves worden gecreëerd om risico’s te verkleinen en verlagingen van je pensioen te voorkomen of te beperken.

Meer info
Op dit moment zijn we nog in gesprek met Defensie over de invulling van de nieuwe pensioenregeling. Daarom kunnen we nu geen duidelijkheid geven over de definitieve keuzes die zullen worden gemaakt. Nadat de nieuwe pensioenregeling is uitgewerkt, gaan wij jou hierover uitgebreid informeren. Wil je nu al meer weten? Lees dan onze eerder gepubliceerde artikelen over de twee typen pensioencontracten van het nieuwe pensioenstelsel en het transitieplan, waarin de pensioenregels voor defensiemedewerkers zijn vastgelegd. Uitleg over de nieuwe pensioenregels op hoofdlijnen vind je op www.onsnieuwepensioen.nl en algemene informatie over het nieuwe pensioenstelsel staat op deze ABP-website.