26 juli 2022

Nieuwe gezichten in AFMP-bestuur

Het AFMP-bestuur heeft sinds 17 juni een nieuwe samenstelling. Tijdens de 46e Bondsvergadering van onze bond, die deze dag plaatsvond als onderdeel van onze sectoren-tweedaagse in Rhenen, werd René Schilperoort herbenoemd als vicevoorzitter en onderhandelaar. Cees Bosch is verkozen tot nieuwe AFMP-bestuurder in de functie van secretaris. Ook Ron Groenewegen en Koos Stauthamer werden na een stemming verwelkomd als nieuwe algemene bestuursleden.

Van Thijs Bom, die helaas niet aanwezig kon zijn tijdens de BV, werd na jaren trouwe dienst afscheid genomen als AFMP-bestuurder. Nadat Ton van den Berg op 1 maart 2022 om persoonlijke redenen afscheid nam als AFMP-voorzitter, is deze functie op dit moment nog vacant. Onlangs is echter een vacature uitgezet voor een man of vrouw die als voorzitter het boegbeeld kan gaan vormen voor de AFMP.

Bloemen
Verder werd tijdens de 46e BV Anne-Marie Snels in de bloemen gezet. Zij werd hiermee persoonlijk bedankt voor de bijna acht jaar, waarin zij als voorzitter aan het roer stond van de AFMP. Zij nam in april 2021 afscheid. Door het coronavirus was er voor de AFMP nog niet eerder gelegenheid om face-to-face dank te zeggen voor haar voorzitterswerk. Woorden van dank en een bos bloemen waren er aan het eind van de vergadering ook voor Alexandra Schaap-Zoet en Lex Brouwer. Zij namen afscheid als vertegenwoordigers van de MARVER in het algemeen bestuur van de AFMP.

AFMP-beleid
Op de agenda van de BV stonden verder onder meer het door de AFMP gevoerde algemene en financiële beleid over 2021-2022. De Financiële Advies Commissie adviseerde de BV het AFMP-bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. De afgevaardigden in de Bondsvergadering verleenden het algemeen bestuur daarop decharge voor het gevoerde financiële en algemene beleid over het afgelopen verenigingsjaar.

Jaarverslag nieuwe stijl
Een presentatie van het jaarverslag nieuwe stijl 2021 kon de goedkeuring wegdragen van iedereen die bij de BV aanwezig was. Om de aantrekkingskracht en lezenswaardigheid van dit jaarverslag te vergroten, ontwikkelde de AFMP een kort, bondig en rijk geïllustreerd overzicht met diverse highlights van het afgelopen jaar. Dit overzicht vervangt definitief het jaarverslag oude stijl met pagina’s vol informatie.  

Brainstormsessie
Tijdens de eerste dag van de sectoren-tweedaagse in Rhenen brainstormden de aanwezigen over de strategische vraag hoe de AFMP er als militaire vakbond in de nabije en verdere toekomst uit moet gaan zien om de belangen van leden ook dan optimaal te kunnen behartigen. Komend jaar gaat de AFMP praktische antwoorden proberen te formuleren op deze vraag. 

Dit artikel staat in de juli-uitgave van ons ledenmagazine OpLinie. De volledige uitgave kun je ook lezen via onze ledenapp!

Meer over:
Vereniging