29 januari 2020

Nieuwe PA-kaderraadsleden bij AFMP

Bij het kaderberaad van de sector Postactieven van de AFMP op 24 januari in Utrecht zijn Koos Stauthamer, Ron Groenewegen en John van der Horst benoemd tot nieuwe kaderraadsleden. Zij kwamen unaniem als winnaar uit de bus van de kaderraadslidverkiezingen die tijdens dit kaderberaad werden gehouden.

Stauthamer, Groenewegen en Van der Horst vullen vanaf nu de vacante posities in van Ap Arts, Gerrit Schmidt en Rob van Draanen, die om uiteenlopende redenen zijn teruggetreden als kaderraadslid binnen de sector Postactieven. Laatstgenoemden blijven wel namens de sector actief in hun specifieke regio’s. Voor voorkomende gevallen zijn ook twee reservekandidaten benoemd voor deze positie.

Meer over:
Post-actief