29 januari 2015

NOS: problemen chroom-6 op De Kooy van 2008-2010

Volgens de NOS is ook op marine vliegkamp De Kooy de kankerverwekkende stof chroom-6 gebruikt en zou er sprake zijn geweest van onvoldoende maatregelen. Dat is volgens de NOS zelfs nog gebeurd tussen 2008 en 2010.

Defensiebreed onderzoek zal duidelijk moeten maken waar en wanneer met chroom-6 is gewerkt en of dat onder veilige omstandigheden is gebeurd.

Mede op aandringen van de AFMP wordt er een onafhankelijke onderzoekscommissie chroom-6 ingesteld die het onderzoek bewaakt en begeleidt. Hierin is ook de AFMP vertegenwoordigd. De AFMP zal in het overleg aan de orde stellen of het arbobeleid m.b.t. het werken met Chroom-6 nu wel op orde is.

Klachten
Mocht je klachten hebben dat er nog steeds niet veilig gewerkt wordt met Chroom-6, meld dit dan via info@afmp.nl.

Melden en informatie bij ziekte
Ben je ziek als gevolg van Chroom-6 en heb je dat nog niet gemeld? Meld je dan bij de AFMP via ibb@afmp.nl en bij het meldpunt van Defensie brdteamzc@abp.nl