4 januari 2021

Noteer je ontslagdatum in je agenda!

In november verzond Loyalis een brief aan alle deelnemers van de Arbeidsongeschiktheids (AOV-)verzekering. Hierin staat dat de premie gelijk blijft en dat de verzekering twee jaar voor de AOW-leeftijd premievrij wordt. Waarom is dat en hoe zit dat bij jou als militair? Als je twee jaar of korter voor je leeftijdsontslag ziek wordt, dan ontvang je tot je ontslag ziekengeld van je werkgever en kom je niet meer in de WIA of IVA terecht. Er is die laatste twee jaar dus geen verzekerd belang meer. Daarom kan de AOV-verzekering dan worden stopgezet.

Voor vele verzekerden van Loyalis zal het leeftijdsontslag plaatsvinden op de AOW-leeftijd. Zo ook voor de burgermedewerkers bij Defensie. Daardoor kan Loyalis twee jaar voor de AOW-leeftijd de verzekering alvast premievrij maken.

Eerder stopgezet
Ben je militair, dan zit het bij jou net even anders. Jij gaat immers al jaren eerder met leeftijdsontslag zodra je UGM ingaat. Jouw AOV-verzekering kan dus ook al eerder worden stopgezet. Verzekeraar Loyalis weet echter niet wat jouw ontslagdatum is. Deze gegevens kan en mag Defensie namelijk niet doorgeven. Daarom is Loyalis er niet van op de hoogte of je voor oDER of nDER hebt gekozen en of je vanwege inverdientijd die je eventueel hebt, besloten hebt eerder je UGM te laten ingaan. Reden dus om zelf vinger aan de pols te houden!

Voorbeeld
Stel dat jouw ontslagdatum 31-03-2023 is. Dit betekent dat er vanaf 1-4-2021 geen verzekerd belang meer is en dat je de verzekering kunt stopzetten. Zet je de verzekering na 1-4-2021, maar voor het eind van 2021 stop? Dan krijg je de betaalde premie vanaf 1-4-2021 terug. Zet je de verzekering in de loop van 2022 stop? Dan krijg je alleen de betaalde premie in 2022 terug.

Het is dus belangrijk dat je dit zelf in de gaten houdt. Noteer de datum waarop je met functioneel leeftijdsontslag gaat dus in je agenda, zodat je op tijd hieraan wordt herinnerd en je tijdig de verzekering kunt beƫindigen.