2 oktober 2015

Onacceptabele uitkomst extra sectoroverleg Loonruimte-deal

De ACOP Defensie (AFMP, MARVER en FNV Overheid) heeft in verband met de Loonovereenkomst publieke sector een extra Sector Overleg Defensie (SOD) aangevraagd. Dit vroegen wij omdat er géén open en reëel overleg plaats heeft gevonden over de Loonruimte-overeenkomst publieke sector (het Loonakkoord) aan de onderhandelingstafel bij Defensie. En ook omdat dergelijke belangrijke besluiten altijd in een SOD (moeten) worden genomen. In het SOD hebben wij helaas moeten constateren dat er opnieuw géén ruimte was om fatsoenlijk te kunnen onderhandelen over zowel de pensioen- als de loonafspraken in het Loonakkoord.

Opnieuw lagen er géén stukken voor op basis waarvan er een gedegen discussie kon plaatsvinden. En opnieuw namen de werkgever en de andere drie centrales, zónder dat daar berekeningen onder lagen, belangrijke besluiten over de verslechtering van uw pensioen. De loonsverhoging gaat u voor een belangrijk deel uit de verslechtering van uw eigen pensioen betalen als het aan de werkgever en de andere drie centrales ligt. En vooral jongeren gaan er daarbij fors op achteruit.

Onverantwoorde keuzes
Wij willen géén verantwoordelijkheid nemen voor dergelijke slechte afspraken. In de toekomst verdient iedereen een goed pensioen, ook de jongere van nu. Kennelijk hebben de werkgever en de drie andere centrales er geen enkele moeite mee wél verantwoordelijkheid te dragen voor een forse verslechtering van uw pensioen.

Wij vinden dat er onverstandige én onverantwoorde keuzes worden gemaakt door de werkgever en de drie andere centrales. Bovendien vinden wij het loonbod veel te mager, zéker als je weet dat de loonsverhoging voor een belangrijk deel uit je eigen pensioen wordt betaald en ook het defensiepersoneel al langer op de 0-lijn zit. Daarnaast bestaat er een forse kans dat het pensioenfonds ABP er binnenkort zó slecht voorstaat dat er alsnog extra premie moet worden betaald. En die premie betaalt u dan, dankzij die slechte afspraken in het Loonakkoord, zélf. Dan mag u uw loonsverhoging weer gaan inleveren!

Wij beraden ons op vervolgstappen
De minister is van plan om, samen met de drie centrales, volgende week donderdag een overeenkomst voor het defensiepersoneel te tekenen. Dit Loonakkoord is zo slecht voor werknemers dat wij in ieder geval niet zullen tekenen. Wij gaan ons beraden op vervolgstappen.
Een van die stappen is dat wij een referendum over het Loonakkoord houden onder alle ABP-leden. Daarmee bieden wij in ieder geval iedereen de kans zijn of haar stem te laten horen.

Meer over:
C&R
BVJ