25 juli 2014

Onbewapend maar niet onbeschermd

FNV Veiligheid is nog niet zonder zorgen als het gaat om de veiligheid van mensen die op korte termijn op de rampplek in Oekraïne worden ingezet. De Commandant de Strijdkrachten (CDS) heeft echter wel laten zien dat in de huidige situatie het maximale wordt gedaan als het gaat om de veiligheid van de mensen in het gebied.

De mensen die naar het gebied worden gestuurd zijn een uitbreiding van het lopende onderzoek. Zij vallen dan ook onder dezelfde diplomatieke bescherming als de onderzoekers van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) die nu al een week in het rampgebied aan het werk zijn. Daarnaast zullen er ook nog Australische collega’s onder dezelfde voorwaarden samen met onze leden in het rampgebied aan het werk gaan.

Veiligheid blijft een punt van zorg
De militaire vakbonden zijn vrijdagmiddag door de CDS gebriefd over de inzet van marechaussees bij het onderzoek. De briefing van de CDS heeft voor FNV Veiligheid duidelijkheid geschapen over enkele aspecten van de inzet. Niet al onze zorgen over de veiligheid zijn weggenomen. “Risico’s zullen er altijd zijn aan een inzet in oorlogsgebied. Wij willen echter dat deze risico’s zoveel mogelijk worden ingeperkt. De CDS heeft laten zien dat in de huidige situatie het maximale wordt gedaan om de veiligheid te waarborgen. De situatie is echter fragiel en blijkt ook snel te kunnen veranderen.” De CDS heeft aangegeven dat er rekening wordt gehouden met verschillende scenario’s. De strategie die gehanteerd wordt is dat dagelijks een beoordeling plaatsvindt door zowel de NCTV als de commandant ter plaatse. Op basis van de beschikbare informatie en contacten in het gebied wordt beoordeeld of het verantwoordt is om die dag het gebied in te gaan of niet. Als daar ook maar enige twijfel over is zal dat niet gebeuren. “De informatie die aan ons verstrekt is door Defensie heeft mij er voldoende van kunnen overtuigen dat ongewapend optreden op dit moment in deze bijzondere situatie de beste waarborg op veilig werken voor onze leden biedt”, vertelt René Schilperoort, bestuurslid van FNV Veiligheid.

Wij houden onze zorgen en blijven de veiligheidssituatie dan ook kritisch volgen. Wij onderschrijven echter het belang van het bergen van alle slachtoffers en het onderzoek naar de oorzaak van de ramp. De mensen die worden toegevoegd aan het onderzoeksteam zijn hiervoor gekwalificeerd en kunnen een uitstekende bijdrage leveren aan het onderzoek. FNV Veiligheid blijft in overleg om een zo veilig mogelijke situatie na te streven voor alle betrokkenen in het gebied.

Meer over:
GVW
BVJ