8 april 2019

Onterechte pensioenen door ABP uitgekeerd

Pensioenfonds ABP heeft jarenlang onterecht een partnertoeslag uitbetaald aan een aantal gepensioneerden. Het ABP wil nu dat de ontvangers al het geld terugbetalen. De hoogte van het bedrag verschilt per persoon, maar bij elkaar opgeteld gaat het om ongeveer 3 miljoen euro. Wij vragen ons af of het ABP nu nog wel over mag gaan tot terugvordering.

Waar is het misgegaan?
In de periode van december 2013 tot en met mei 2015 is er een fout gemaakt in de gegevenslevering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hierdoor hebben 555 gepensioneerden te veel en 632 gepensioneerden te weinig partnertoeslag ontvangen van het ABP. Drie miljoen euro belandde hierdoor onterecht bij gepensioneerden, doordat inkomensgegevens niet werden meegewogen bij het bepalen van de pensioenhoogte. Maar dit had wel moeten gebeuren. Tot 2015 konden gepensioneerden een partnertoeslag krijgen. Voorwaarden hiervoor waren dat je partner nog geen 65 was en niet te veel verdiende. De SVB houdt deze gegevens bij voor het ABP. In 2018 gaf de SVB deze informatie alsnog door aan het ABP. Hierop besloot het pensioenfonds over te gaan tot terugvordering.

Terugvloeien naar de pot
Het ABP betreurt de fout maar wijt dat vooral aan de SVB. “Aanleiding was een gebrekkige aanlevering van gegevens door SVB.” Over die drie miljoen euro is het ABP overigens duidelijk: “Het in de periode 2013 tot nu te veel uitgekeerde pensioen is ten koste gegaan van het pensioenvermogen van ABP-deelnemers. Als er te veel uitgekeerd is, dan moet dat dus terugvloeien naar de pot. Als er te weinig is uitgekeerd, dan moet dat worden nabetaald.”

‘Coulante’ betalingsregeling
Het ABP heeft alle betrokken pensioendeelnemers inmiddels per brief op de hoogte gebracht. Dat deze deelnemers nu van een verlaagd pensioen duizenden euro’s moeten terugbetalen, vindt het ABP heel vervelend. “Het ABP wil niet dat mensen hierdoor in de financiële problemen raken. Wij zijn met iedere deelnemer in gesprek over een aanvaardbare oplossing. De 555 deelnemers die een te hoge uitkering ontvingen, krijgen zes jaar de tijd om dit terug te betalen.”

Gedupeerden
Dat de gepensioneerden onterecht een toeslag op hun pensioen ontvingen, wisten ze niet. Zij worden hierdoor dus flink gedupeerd, want het geld hebben zij al uitgegeven. De specificaties die zij van het ABP ontvangen zijn vaak erg ingewikkeld. Daarnaast knaagt het enorm aan de rechtszekerheid als het ABP het pensioen zomaar mag inhouden. Reden voor ons om onze leden waar mogelijk bij te staan.

Kamervragen
Het terugvorderen van het te veel betaalde pensioen heeft intussen ook de aandacht van de Tweede Kamer getrokken. In maart heeft CDA-Kamerlid Omtzigt over deze kwestie Kamervragen gesteld aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij vraagt zich terecht af óf er wel moet worden terugbetaald. “Als je jaar in, jaar uit het statement geeft dat je daar recht op hebt, mag je dan überhaupt overgaan tot terugvordering?” Wij zijn het daar roerend mee eens.

Meld je
Op dit moment heeft één AFMP-lid hierover met ons contact gezocht. Een van onze advocaten is de zaak momenteel aan het inventariseren. Ben jij als AFMP-lid ook gedupeerd? Meld je dan bij de AFMP via ibb@afmp.nl of per telefoon: 085 - 8900470.