9 juli 2014

Ontslag generaal: oneigenlijk gebruik regeling

Uit de media vernemen wij dat gedurende opeenvolgende jaren generaals een speciale ontslagregeling krijgen bij een schending van de integriteit. De AFMP is het hier niet mee eens.

Als AFMP vinden wij dat iedere medewerk(st)er van Defensie zich aan de integriteitsregels moet houden. Daarbij maakt het niet uit of er sprake is van een soldaat of een generaal. Overtreding van de integriteitsregels moet evenwel de hogere rangen/schalen zwaarder worden aangerekend dan de lagere rangen/schalen.

Oneigenlijke toepassing van het zogenaamde ‘generaalsontslag’ acht de AFMP in strijd met de geest van het betreffende artikel uit het AMAR. In het verleden hebben enkele generaals terecht gebruik gemaakt van deze regeling. De meest bekende voorbeelden zijn de generaals die in 1974/1975 massaal ontslag namen en meer recent de luitenant-generaal v.d. Vlis. Veelal konden de generaals zich niet vinden in het defensiebeleid van de politiek.

Zo’n generaalsontslag mag echter nooit een vangnet zijn voor misdragende generaals, want dan is het een slag in het gezicht van degene die het integriteitsincident aan de kaak stelt. Meer fnuikend nog is als defensiepersoneel afziet om zo’n incident te melden omdat de melder vermoedt dat de generaal er toch mee weg kan komen.

Meer over:
BVJ