26 juni 2014

Onvolledige uitrusting MINUSMA-missie aangepakt

Al enige tijd ontvangen wij berichten vanuit onze achterban dat de verstrekte uitrusting voor de missie MINUSMA (Mali) niet compleet is. Zo ontbreekt de ballistische zonnebril en wordt er geen drinkwatersysteem verstrekt aan de mensen die de huidige rotatie binnenkort moeten gaan aflossen.

Ook hebben militairen ondergoed en sokken uitgereikt gekregen die de indruk wekten van wol of andersoortige warme stof te zijn gemaakt en dus niet geschikt zouden zijn voor een warm klimaat zoals in Mali. De AMFP heeft samen met de andere Defensiebonden na het verkrijgen van deze signalen direct aan de bel getrokken en de minister om uitleg gevraagd. Defensie zou immers haar zorgplicht als werkgever ernstig schaden als ze militairen naar een gebied met temperaturen boven de 50 graden stuurt zonder fatsoenlijke zonnebril of drinkwatersysteem.

Leveringsproblemen
Defensie onderkent dat er een leveringsprobleem is voor de ballistische zonnebril en de Camelbak Coyote tan 3,1 ltr Cbrx, maar heeft toegezegd deze uitrustingsstukken aan alle militairen die deelnemen aan de MINUSMA-missie nog voor hun vertrek te zullen naleveren. Voor de toekomstige rotaties zou de voorraad weer op orde moeten zijn. Ten aanzien van de huidige groep militairen die momenteel in Mali is, verzekert Defensie dat die allemaal de complete uitrusting hebben gekregen. We hebben geen signalen gekregen dat dit niet het geval is, maar horen het graag als deze informatie niet klopt.

Ondergoed en sokken
Defensie geeft aan dat inderdaad verschillende soorten ondergoed en sokken in de roulatie zijn, maar dat ze allemaal voldoen aan de gestelde eisen voor vochtregulering en warmtestuwing. Om de oude voorraad uit te faseren wordt deze voor de resterende maten nog uitgeleverd.

Vinger aan de pols
De AFMP gaat dit proces de komende maanden intensief monitoren. We roepen de leden op ons vooral te informeren als de verstrekte uitrusting voor vertrek niet compleet is. Dit kan via het nieuwe emailadres kleding@afmp.nl . Overigens kan dit emailadres ook gebruikt worden voor andere vragen of meldingen rondom kleding en uitrusting.

Meer over:
GVW