11 juni 2021

Oproep aan alle Afghanistanveteranen

Binnenkort zijn alle troepen uit Afghanistan vertrokken. Wij maken ons ernstig zorgen over een grote groep tolken die voor ons gewerkt heeft. Zij zijn in groot gevaar nu het land weer meer en meer in handen komt van de Taliban. Die zien de tolken, omdat zij voor ons gewerkt hebben, als verraders; er staat een prijs op hun hoofd. Zij hebben er recht op om naar Nederland te komen, dat is hen in 2019 toegezegd.

3 juni is onder druk van de Tweede Kamer besloten dat de Nederlandse overheid zich meer gaat inspannen om hen alsnog hier naartoe te halen. Een groot deel van de tolken zit namelijk nog in Afghanistan. Minister Bijleveld beweert dat niet alle tolken in beeld zijn of bereikt kunnen worden. Daarom doen wij een beroep op jullie. Heb jij nog contact met tolken met wie je hebt gewerkt? Benader ze dan met onderstaand bericht. Ieder leven dat we samen kunnen redden, is er namelijk één. Dit onder het motto ‘we laten niemand achter’.
Deel dit bericht alsjeblieft ook met andere Afghanistanveteranen. Wij zullen er met een kleine groep vrijwilligers alles aan doen om hun situatie onder de aandacht van de overheid te brengen. Uiteindelijk is het de overheid die beslist of de tolk en zijn familie naar Nederland mogen komen.

MESSAGE TO THE INTERPRETERS
The Netherlands has a resettlement programme which offers Afghan former interpreters of the Dutch Armed Forces and their families, asylum in the Netherlands. Have you already registered for this resettlement programme? If you are interested follow the next steps. Soon, the Dutch Armed Forces will leave Afghanistan. It is important to act quickly as the situation in Afghanistan is becoming increasingly unsafe.

- You can apply for the resettlement programme by sending an email to the Dutch embassy in Kabul: kab-ca@minbuza.nl.

- In this e-mail you must include and send as much information as possible: where and when you were employed by the Dutch Army and with whom, and for example your contract and photos.

- Do you no longer have any documents, because you destroyed it for security reasons? In that case, provide as much information as possible, including names of Dutch soldiers with whom you have worked. Also check if other Afghan interpreters you have worked with have information you can use, for instance photos.

- After you have sent this email, the Dutch embassy will contact you and give you more information.

- Do you not yet have an ID (Tazkera and passport) for yourself and your family nor marriage papers? Request it as soon as possible. You need this to leave the country.

- Please, also fill out this short questionnaire.

PLEASE NOTE
- We do not represent the Government of the Netherlands. We cannot make decisions about your case. We are volunteers and we will use this information to advocate for your relocation, protection and rights.

- Please also inform other former interpreters who worked for the Dutch Armed Forces as possible.

- If you have worked for the Dutch troops, but not as an interpreter, you can also ask the Dutch embassy for help if you are threatened. In this case, there will be an individual assessment if protection is needed in your situation according to the Dutch government. Please explain in your email to the Dutch Embassy in what role you were employed and the threats you are facing.

Meer over:
Tolken