8 november 2017

Oproep aan staatssecretaris Visser m.b.t. integriteitsschendingen

Drie centrales voor overheidspersoneel, de ACOP (AFMP, MARVER, FNV Overheid), de AC en de CCOOP doen een indringende oproep aan staatsecretaris Visser om de integriteitsproblemen bij Defensie snel aan te pakken.

Wij willen het volgende:
• Ontgroeningen en inwijdingsrituelen dienen te worden afgeschaft
• Het laten tekenen van geheimhoudingsverklaringen in situaties waarin sprake is van (seksuele) intimidatie moet onmiddellijk worden afgeschaft
• Kwalitatief onderzoek door een extern bureau naar misstoestanden binnen de operationele eenheden en het Defensiemunitiebedrijf
• Het instellen van een extern meldpunt en een externe onafhankelijke commissie

Dit zijn vier zaken die ons inzien én op korte termijn in gang kunnen (en moeten) worden gezet én ingevoerd. Op die manier wordt in ieder geval in de toekomst elke schijn van belangenverstrengeling of “doofpotterij” van de zijde van de werkgever vermeden en een veilige meld-omgeving gecreëerd voor slachtoffers en getuigen.

Maar daarmee zijn we er niet. Ons grootste zorgpunt is de cultuur binnen defensie, een cultuur waarin vernederingen en misbruik van machtsposities nog steeds gangbaar zijn, waarin mensen zich niet veilig voelen, en waar signalen van het personeel niet serieus worden genomen. Juist op dat punt - de cultuur- heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid veel kritiek en ook het onderzoeksrapport van het SCP 'Grenzen aan de eenheid' loog er niet om. Daarom verzoeken wij staatssecretaris Visser dringend hier de komende vier jaar écht werk van te maken. Juist externe instrumenten zoals wij hierboven schetsen zijn nodig om die cultuur te veranderen.

Via deze link kunt u de volledige brief downloaden.

Meer over:
GVW