25 maart 2018

Paul van Campen: ‘Betrokken en bevlogen vechten voor mijn achterban'

‘Ik ben open en eerlijk, een echt mensenmens en daarom wil ik me graag voor het VO in gaan zetten’

Naam: Paulus Bernardus van Campen, roepnaam Paul
Leeftijd: 59 jaar
Woonplaats: Drempt

Motto: ‘Ik ben open en eerlijk, een echt mensenmens en daarom wil ik me graag voor het VO in gaan zetten’

Motivatie: ‘Betrokken en bevlogen vechten voor mijn achterban, dát is mijn drijfveer’

Social media: Facebook, Twitter

‘Betrokken en bevlogen vechten voor mijn achterban, dát is mijn drijfveer’

Paul van Campen (59) heeft een indrukwekkende staat van dienst bij Defensie achter de rug. Van infanterie-officier tot diplomaat bij de permanente vertegenwoordiging van de NAVO en van Brunssum tot Afghanistan en Den Haag. ‘Maar ik ben altijd met beide voeten op de grond blijven staan en heb nog steeds goed contact met de soldaten en onderofficieren van vroeger. Ik ben open en eerlijk, een echt mensenmens en daarom wil ik me graag voor het VO in gaan zetten’.

Waarom heb je kandidaat gesteld
‘Ik zie dat er heel veel op het spel staat. Er staat ons onder meer de transitie van een militair eindloonstelsel naar een militair middelloonstelsel dit jaar te wachten. Dat is een belangrijke zaak, die goed geregeld moet worden. Nederland is daarnaast bezig met een nationale pensioenherziening, die daar parallel aan loopt. Daar maken heel veel mensen zich zorgen over. Daarom is een goede kritische samenwerking met het ABP van groot belang. Ik denk dat met name de sociale partners heel scherp moeten opletten hoe die wijzigingen sociaal worden vormgegeven. In het VO denk ik daarbij heel goed tot mijn recht te komen.’

Wat drijft jou?
‘Ik wil graag weten wat er speelt. Ik vind dat voor militairen echt de communicatie moet worden verbeterd. De communicatie vanuit het ABP is onvoldoende en soms verwarrend gebleken. Denk bijvoorbeeld aan het hiaat in de ANW, die eind vorig jaar werd ingevoerd. Daarbij zijn fouten in de communicatie gemaakt, waardoor mensen onzeker en moedeloos werden. Daar wil ik wat aan doen, dat moet beter! Ten tweede vind ik dat in de eindloonregeling rekening gehouden moet worden met de in de wet vastgelegde Bijzondere Positie van militairen. De sociale partners hebben daar misschien wel ideeën over, maar ik wil daar heel graag mijn scherpe analyse en doordachte blik over laten gaan en dat op FNV Veiligheid terugkoppelen.’

Hoe denk je over je invloed?
‘In de adviesrol, die het VO heeft, heb je invloed. Het is een soort OR. Ik ben vier jaar diplomaat geweest en daarbij was netwerken heel belangrijk. Dat is het in het VO ook. Ik ben het gewend naar mensen toe te gaan en kan dat goed. Niet in dogma’s denken, maar standpunten doorgronden, daar gaat het om!’

Wat betekent je werk als lid VO voor jou?
‘Het geeft mij energie. Toen ik met 57 functioneel leeftijd ontslag kreeg, voelde ik me er niet happy bij om niks te gaan doen. Ik heb zingeving nodig, dat kan het VO mij geven. Ik ben ook vrij activistisch tegen de manier waarop defensie behandeld wordt door de politiek. Daarom heb ik ook drie van mijn medailles ingeleverd, dat had met het AOW/UGM-gat te maken. Ik vond het schandelijk dat ‘wij het wel met 10% minder kunnen doen’. Dat gaat over honderden, en voor sommigen wel duizenden euro’s per jaar. Daar moet iemand zijn mond over open doen!’

Er zijn twee oorzaken. Allereerst denkt de politiek teveel in processen. Ten tweede kijken ze te weinig naar de inhoud en samenhangende visie. De kaalslag van defensie is zo’n beetje voltooid... Ik ben ook kritisch op de defensiestaf en dat doe ik omdat ik altijd als bevlogen en betrokken ben gekenmerkt door defensie. De huidige mindset van defensie naar personeel ervaar ik welhaast als oorlogvoering tegen het eigen personeel. Dat daarbij en passant ook het ABP door defensie op het verkeerde been wordt gezet door veelvuldige en tegenstrijdige wijzigingen, is een oorzaak van een verlammende personele Gordiaanse knoop. Die moet worden doorgehak. De UGM doortrekken tot de AOW-leeftijd is de oplossing.’

Meer over:
ABP-VO