20 september 2023

Plaquette voor John Knottenbelt

In het Zuid-Limburgse Mesch begon op 12 september 1944 de bevrijding van ons land door de geallieerden. Eenheden van de 30ste Amerikaanse Divisie zetten toen vanuit België voet op Nederlandse bodem. Om dit te gedenken, organiseert Bevrijdingscomité Mesch jaarlijks een herdenking. Het Netwerk Veteranen FNV was net zoals in voorgaande jaren ook tijdens de afgelopen editie betrokken bij de organisatie hiervan. Ter nagedachtenis aan voorzitter en AFMP-erelid John Knottenbelt, die begin 2023 overleed en die deel uitmaakte van het comité, werd een permanente plaquette bij het Veteranenveldje onthuld.

Al een aantal jaren werkt het Netwerk Veteranen FNV mee om de jaarlijkse herdenking in Mesch in de Zuid-Limburgse gemeente Eijsden te organiseren. John Knottenbelt was namens het netwerk nauw betrokken bij de planning en de uitvoering hiervan. Mede dankzij hem kwam het Veteranenveldje tot stand. Dit monument in een V-vorm is omringd door anjers en bijna traditiegetrouw zorgt het netwerk voor een verse aanvoer van deze plantjes. John Knottenbelt ging in de loop der jaren deel uitmaken van het bevrijdingscomité en was een graag geziene gast bij de jaarlijkse herdenking. Vanwege zijn inspanningen en ter nagedachtenis eerde het comité hem op 12 september jl. dus met een plaquette.

Leonard J. Hofman

Centraal tijdens de jaarlijkse, door het bevrijdingscomité georganiseerde herdenking in Mesch staat de eerste Amerikaanse soldaat die op Nederlandse bodem sneuvelde. Private First Class Leonard J. Hofman overleed in de middag van 12 september 1944 in het gebied tussen Moelingen en Mesch. Hij was geplaatst bij het 1e bataljon van het 117e Regiment en was al lang onderweg in Europa. Ter nagedachtenis aan hem is bij het bevrijdingsmonument in Mesch een gedenksteen geplaatst.

Slecht weer
De maandag voorafgaand aan de herdenking kwam er al vroegtijdig bericht dat het weer slecht zou kunnen zijn tijdens de herdenking. Hevige regenbuien met donder en bliksem werden verwacht. Hierop vooruitlopend, week de organisatie uit naar een grote tent op een grasveld in de buurt. Iedereen was opgetogen dat de plechtigheden rond 17.00 uur in de tent konden doorgaan. Een bak met een deel van het perkje ten behoeve van de plaquette was ook binnen opgesteld. 

Even stil

Tijdens een uitgebreid programma met toespraken, muziek en voordrachten door de jeugd nam ook het Netwerk Veteranen FNV, bij monde van Koos Stauthamer, een kort moment om iedereen toe te spreken. Tijdens een korte ceremonie onthulden Johns zoon Patrick Knottenbelt en pastoor Driessens de plaquette. Iedereen werd hiervan even stil.

Symboliek anjer
Koos ging ook in op de symboliek van de anjer en verduidelijkte waarom deze jaarlijks op de Veteranendag en andere momenten wordt uitgedeeld en gedragen. Het Netwerk Veteranen FNV droeg zorg voor een aantal anjers in pot voor het monument en anjers op steel om bij het monument te kunnen neerleggen. De gehele gemeenschap nam deel aan de bloemlegging.

Veel veteranen

De gemeenschappen van Eijsden en het Belgische Voeren stelden het erg op prijs dat het bestuur van het Netwerk Veteranen FNV met een grote afvaardiging én een groep afgevaardigden van diverse veteranenorganisaties bij de herdenking aanwezig waren. De burgemeester van Eijsden sprak de hoop uit dat het netwerk volgend jaar weer met zoveel veteranen aanwezig zal zijn.

Grootse viering
Het Netwerk Veteranen FNV kijkt terug op een waardige en geslaagde herdenking. In 2024 is het trouwens 80 jaar geleden dat bevrijding van Nederland werd ingezet en dit zal daarom groots worden gevierd. Ook de beide gemeenten en veel deelnemende veteranen en veteranenorganisaties willen graag hieraan bijdragen. De voorbereidingen starten komende maand.