19 april 2023

Pleidooi voor meer loonruimte publieke sector

Waardeer als werkgever uw 1 miljoen medewerkers. Nu en op de lange termijn. Zonder hen geen: adequate dienstverlening, goed onderwijs en veiligheid op straat en internationaal. Wij roepen u op om in de Voorjaarsnota meer te gaan investeren in de publieke sector en haar medewerkers, in het bijzonder in hun arbeidsvoorwaarden. Dit is de boodschap van een petitie met bijbehorende brief, die op 14 april is aangeboden op de ministeries van Algemene Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid en onder meer is gericht aan premier Rutte. De petitie is ondertekend door de gezamenlijke bonden voor overheidspersoneel, waaronder de AFMP en de MARVER.

Het pleidooi in de namens de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel verstuurde brief is om in de Voorjaarsnota 2023 meer structurele loonruimte in te zetten voor de publieke sectoren.
“Wij vinden dat u uw medewerkers in de kou laat staan en zeker niet de waardering geeft die ze verdienen,” zo luidt het kritische betoog in de brief, waar Bas van Weegberg als voorzitter van de ACOP FNV ook zijn handtekening onder heeft gezet. “Zij werken dagelijks aan de uitvoering van maatregelen die u neemt en geven inhoud aan de maatschappelijke opgaven waarvoor Nederland staat op gebied van veiligheid, energietransitie en woningbouw. U bent ieder vanuit uw eigen invalshoek bezig met de voorbereiding van de Voorjaarsnota. We verzoeken u met klem hierin aanvullende structurele loonruimte op te nemen voor de arbeidsvoorwaarden van uw medewerkers.”

Volledige inflatiecompensatie
In de brief wordt benadrukt dat medewerkers in de publieke sectoren marktconforme beloningen en een volledige inflatiecompensatie verdienen. Verder wordt hierin verwezen naar het op 17 februari jl. verschenen SER-adviesrapport ‘Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk’. “Hierin is helder geanalyseerd dat het beter binden en boeien van medewerkers die publieke taken uitvoeren, meer dan noodzakelijk is. De arbeidsmarktproblematiek in nagenoeg alle sectoren en regio’s is urgent. De vraag naar veiligheid op straat en internationaal, zorg, goed onderwijs en adequate dienstverlening voor burgers en bedrijven neemt toe. En het aanbod van personeel neemt door uitval vanwege werkdruk, onnodige regeldruk, en vergrijzing af.”

Zorgelijke signalen
De ondertekenaars van de brief gaan ervan uit dat de politiek deze zorgelijke signalen vanaf de werkvloer ontvangt. “Net als wij wilt ook u een goed functionerende publieke sector. Niets doen en de ogen sluiten voor bovenstaande problematiek is geen optie meer.”

Bekijk hieronder een YouTube-filmpje van de overhandiging van de petitie namens de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel aan zeven ministeries op 14 april! 

Meer over:
BVJ