Ron Segers Sectorhoofd Luchtmacht

Politiek en Defensietop “voorwaaaaaaarts mars en oogkleppen af”

Je denkt misschien, wat een vreemde titel, maar het is best eenvoudig. Als je vooruit gaat moet je je ogen vrij hebben, anders word je van de zijkant aangereden. Een paard kan dat niet zelf, die heeft de ruiter nodig om hem in de goede richting te sturen.

Defensie is in verval. Er zijn duizenden vacatures en dit loopt de komende jaren op naar twintig procent van het totale aantal functies. Bij alle defensieonderdelen is de nood hoog. Vooral binnen de operationele eenheden is het kommer en kwel. Denk aan specialistische functies, gevechtseenheden, gezondheidszorg, etcetera. Maar ook bij IT zijn er zware tekorten.

“Ik heb het gehad”
Regelmatig komen militairen naar mij toe die nog niet zolang in dienst zijn (fase 1). Zij vragen mij of ik kan helpen bij een vertrek uit de krijgsmacht. Ze zijn teleurgesteld in Defensie. “Ik heb het gehad. Ik kan buiten Defensie meer verdienen.” De terugbetalingsregeling nemen zij vaak op de koop toe. En het zijn niet alleen fase 1 militairen die vertrekken, ook fase 2 en fase 3 militairen vertrekken massaal. Het geld, het verval en het gebrek aan waardering zijn voor hen de belangrijkste redenen. De belasting van het overgebleven personeel is door deze problematiek onhoudbaar geworden.

Afvalputje van alle militairen
Een pas uitgezonden militair vertelt mij dat hij zich het ‘afvalputje’ van alle militairen voelt. Hij werkte samen met andere nationaliteiten en dan praten ze vaak over salaris, uitzendtoelages en arbeidsvoorwaarden. Volgens hem kwam hij er maar bekaaid van af. Ik kijk naar een loonstrook van een Duitse Feldwebel (sergeant) van 27 jaar. Zijn netto inkomen per maand is 2037 euro. Een adjudant van 57 jaar in onze krijgsmacht verdient zo’n 2200 euro netto per maand. Nu weet ik dat iedere vergelijking mank gaat, maar toch.

Gemakkelijk op te lossen
Nu hoor ik je denken: “Dit moet toch gemakkelijk op te lossen zijn?” Dat klopt. Het verval stoppen zou een speerpunt moeten zijn voor Defensie in verband met de inzet van de krijgsmacht. Door het stoppen van het verval neemt ook de belasting van het personeel niet meer toe. Een win-winsituatie. Het verval kun je in ieder geval in grote mate stoppen door betere arbeidsvoorwaarden. Hierdoor neemt in ieder geval de waardering toe en het vertrek uit de krijgsmacht af. Bijkomend voordeel is dat er weer mensen kiezen voor een baan bij Defensie, en dat willen wij allemaal.

Gezien de acties vanuit de politiek en de Defensietop, heb ik het idee dat zij dit probleem nog niet onderkend hebben.

Terug naar de titel. Een paard kan zijn oogkleppen zelf niet afzetten dus die kun je ook niets verwijten als hij een verkeerd pad kiest. Een mens heeft handen en wel degelijk het vermogen om de oogkleppen af te zetten. Even schrikken in het begin want er komt een vreemde wereld op je af, maar dat went op den duur best wel hoor.

En dan: “Voorwaaaaaaarts mars! Zonder ongelukken.”

Meer over:
Luchtmacht