14 augustus 2020

‘Problemen Eindhoven Airport te wijten aan personeelstekort’

Tegenover Omroep Brabant reageert Ron Segers, sectorhoofd Luchtmacht van de AFMP, op vliegverkeerbelemmeringen die zich vorige week voordeden op Eindhoven Airport. Vanuit Schiphol coördineert de militaire luchtverkeersleiding het vliegverkeer van de Eindhovense vliegbasis. Nadat een medewerker zich vrijdag 7 augustus ziek meldde, bleek ook zijn vervanger ziek te zijn. Hierdoor kon er de hele ochtend niet worden gevlogen. Dit probleem was volgens Ron te wijten aan de personeelstekorten binnen de militaire luchtverkeersleiding. Tekorten die al dateren van vóór 2015. “De Luchtmacht probeert hier al lang iets aan te doen, maar ze krijgen de mensen niet."

“Als je constant werk- en rusttijdenregelingen niet naleeft en mensen geen verlof kunnen nemen of weer van huis worden teruggeroepen, dan worden mensen uiteindelijk ziek,” stelt Ron. "De werk- en rusttijdenregeling is hier ook voor bedoeld. Ik heb dit in het verleden al vaker aangekaart bij de Luchtmacht, maar je hebt natuurlijk genoeg verkeersleiders nodig om dit probleem op te lossen. Ook de Luchtmacht probeert dit probleem al geruime tijd op te lossen, maar als je de mensen niet krijgt, houdt het op. Wat er vrijdag gebeurde, is niet leuk, maar is in mijn ogen de enige oplossing: het vliegverkeer stilleggen op dat moment! Omroep Brabant benadrukte naar mij dat het zo vervelend is voor de vakantiegangers. Ik antwoordde dat dit inderdaad heel vervelend is, maar dat de vliegveiligheid altijd voorop moet staan. Ik heb dan ook begrip voor de actie die de Luchtmacht heeft ondernomen. Dit is ook de enige juiste beslissing met het oog op de werk- en rusttijdenregeling.”

Achteraan
De voor Eindhoven Airport werkzame luchtverkeersleiders zijn in dienst van Defensie, zo benadrukt Ron. “Bij de civiele tak, Luchtverkeersleiding Nederland, zijn de salarissen veel hoger. Als je van de opleiding af komt en je wilt verkeersleider worden dan ga je naar Schiphol of Maastricht, want daar verdien je drie tot vier keer zoveel dan als je bij de Luchtmacht werkt. Met de salarissen bij Defensie staan ze altijd achteraan als het om nieuwe mensen gaat. Mannen en vrouwen die ooit bewust hebben gekozen voor het militaire vak en uiteindelijk luchtverkeersleider worden, verdienen naar mijn overtuiging een veel beter salaris.”
Dit geldt volgens Ron voor meerdere functies bij Defensie. “Vliegers verdienen ook veel minder dan in de burgermaatschappij. Het probleem is dat je afhankelijk bent van mensen die graag bij Defensie willen werken en militair willen zijn. Het zijn militairen in hart en nieren.”

Fiks verschil
Er is in zijn ogen al lang een fiks verschil in salaris tussen civiele en militaire luchtverkeersleiders. “Je zet een militaire verkeersleider in een ruimte met iemand van de civiele tak. De civiele staat met een Porsche voor de deur en de militair met een Kia,” zo geeft Ron dit verschil kernachtig weer. “Inmiddels heeft de Luchtmacht er via het overleg voor gezorgd dat er voor het huidige personeel een bindingspremie en een toelage volgen. Dit is nog steeds niet in verhouding met het verschil in salaris. De bindingspremie en de toelage vormen natuurlijk geen oplossing voor het niet naleven van de werk- en rusttijdenregeling.”

Dure oplossing
Een mogelijke oplossing om in elk geval de werk- en rusttijdenregelingen te kunnen garanderen, is volgens Ron om de militaire tak van de luchtverkeersleiding onder te brengen bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Ron: “LVNL doet geen concessies aan de werk- en rusttijden. Het onderbrengen is echter een hartstikke dure oplossing. Ik vraag mij daadwerkelijk af of Defensie niet de ‘hoofdprijs’ gaat betalen in dit dossier! Als sectorhoofd Luchtmacht van de AFMP maak ik me hierover dan ook al jaren zorgen. Uiteindelijk zou dit in 2023 moeten gaan gebeuren. Ik zit al maanden te wachten op een opdracht vanuit het ministerie om dit in gang te zetten. Het ministerie moet de opdracht geven, zodat alles kan worden ondergebracht bij LVNL. Die opdracht komt echter maar niet los tot nu toe.”

Waardering
Ron benadrukt tenslotte dat hij heel veel waardering heeft voor het verkeersleidingpersoneel bij de Luchtmacht. “En dan vooral hoe zij al jaren omgaan met deze problemen,” zegt hij. “Ondanks de grote problemen, zorgen zij er altijd voor dat mensen veilig kunnen vliegen, zowel civiel als militair.” 

Meer over:
Luchtmacht