21 juli 2021

Proces employability-organisatie Defensie gestart

Dinsdagochtend is het Beleidsvoornemen employabilityorganisatie formeel aangeboden aan het SOD. Hiermee komt een einde aan een lange periode waarin Defensie de afspraak uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 niet wilde uitvoeren. Onder druk van onder andere de AFMP en een arbitrale uitspraak is er eindelijk een start gemaakt met het proces. Het streven is om de eenheid in 2023 te hebben opgericht.

Met de nieuwe uniforme employabilityorganisatie kunnen medewerkers van het ministerie van Defensie die hiƫrarchisch niet onder een defensieonderdeel ressorteren, bindende loopbaanafspraken maken. Het doel is om de defensiemedewerker eenduidig en optimaal te ondersteunen tijdens zijn of haar loopbaan. Deze loopbaan kan zich geheel binnen Defensie afspelen, maar ook uit bewegingen van binnen naar buiten en vice versa bestaan.
Met de nieuwe employabilityorganisatie worden de synergie, de kwaliteit en de defensiebrede gelijkwaardigheid van de employabilitybegeleiding geborgd. Verder wordt defensiebreed dezelfde kwaliteit van de P&O-dienstverlening gegarandeerd. De AFMP is blij dat eindelijk kan worden gestart met dit traject en zal het bijbehorende proces op de voet volgen.

Meer over:
AVW