21 februari 2014

Proef met I-bundel en meer nieuws uit het overleg

Het KPU-bedrijf gaat een proef starten met de zogenoemde I-bundel (de I staat voor Instandhouding). Dat is afgesproken in het georganiseerd overleg. Essentie van de proef is dat militairen jaarlijks tien procent van het bedrag dat de waarde van de gehele persoonsgebonden uitrusting (PGU) vertegenwoordigt, mogen besteden aan vervanging van kapotte of verloren gegane onderdelen van die uitrusting.

Dit plan zou volgens de werkgever tot meer bewust ruilgedrag moeten leiden en daarmee kosten besparen.

Afgesproken is dat de proef medio 2014 geëvalueerd moet zijn. Voorwaarde is wel dat de i-bundel geen enkel gevolg mag hebben voor de medewerkers op het gebied van zowel de verstrekking en bezorging van kleding als op financieel gebied. Ook zullen we als AFMP en MARVER samen met bonden van andere centrales worden betrokken in de communicatie hierover met de defensiemedewerkers.

Gelijktijdig gaan we in een werkgroep invulling geven aan de eerder door ons gemaakte afspraken over de kledingpakketten. De resultaten hiervan moeten voor de zomer van 2014 samen met de evaluatie van de proef aangeboden zijn aan het overleg. Afspraak is afspraak Wij hebben beide zaken nadrukkelijk aan elkaar verbonden. Met andere woorden: als er aan de afspraak over de kledingpakketen wéér geen gevolg wordt gegeven, zal dat gevolgen hebben voor het vervolg van het i-bundel traject. De werkgever Defensie heeft aangegeven dat dit een terecht punt van ons is en zal hier nadrukkelijk op sturen.

Het hele traject verloopt in onze optiek nogal moeizaam. Tijdens het overleg hierover hebben we aangegeven dat dit nu alweer de derde herhaling van zetten is en dat er nog steeds geen invulling was gegeven aan de eerdere twee afspraken in het overleg dat de technische werkgroep zich zou gaan buigen over de inhoud van de kledingpakketten en de arbeidsvoorwaardelijke afspraken die daarover in het verleden gemaakt zijn.

In het georganiseerd overleg zijn mededelingen gedaan (en afspraken gemaakt) over de OV-chipkaart en de nabetaling van de eindejaarsuitkering bij ziekte.

De NS stapt per 1 januari 2014 over op de businesscard, waardoor abonnementsvormen als de NS-, OV- en (jaar)trajectkaart dan niet meer verkrijgbaar zijn. Dit heeft gevolgen voor Defensiemedewerkers. De werkgever heeft hierover onderhandeld met de NS. Het blijkt dat de grootste verandering de verplichting tot in- en uitchecken is. Dit brengt een risico voor extra kosten met zich mee als mensen dit vergeten te doen.

De invoering van de nieuwe kaart leidt volgens Defensie (nog) niet tot wijziging van de rechtspositie. Indien dat wel noodzakelijk is zal dat pas in 2014 gebeuren na afronding van het overleg met de bonden. Eventuele prijsaanpassingen worden volgens de werkgever veroorzaakt door tariefsverhogingen van de NS. De bonden hebben de werkgever diverse vragen gesteld over de gevolgen die de invoering van deze kaart voor u zou kunnen hebben, zoals bv. de vraag wie het risico van het niet uitchecken draagt.

Afgesproken is dat Defensie het personeel verder zal inlichten over de nieuwe kaart. De effecten die de invoering met zich meebrengen gaan we in het overleg nog verder bespreken.

Nabetaling eindejaarsuitkering bij ziekte
In het georganiseerd overleg met de werkgever Defensie werd ons gemeld dat ontdekt is dat mensen vanaf 2009 bij ziekte onterecht gekort zijn op hun eindejaarsuitkering. Deze is namelijk berekend over 70% van het salaris. Dit wordt in 2013 voor degenen die dit betreft in één keer hersteld door een nabetaling bij de eindejaarsuitkering.

Meer over:
GVW
WGAFR