8 december 2016

PvdA en VVD verwerpen motie AOW-gat

Maar de strijd gaat door! Vandaag (8 december) werd in de Tweede Kamer gestemd over de motie Knops (CDA) / van Dijk (SP) waardoor het AOW-gat nu eindelijk naar behoren kon worden opgelost. Helaas is die motie met een krappe meerderheid verworpen. De gehele coalitie, VVD en PvdA, stemde tegen de motie (75 zetels), 72 leden van de oppositie stemden voor, 3 leden van de oppositie waren helaas afwezig. “Maar de strijd gaat door," aldus AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels.

Manifestatie op het Spui op 8 december.

Met de motie Knops/van Dijk werd de regering verzocht over te gaan tot volledige compensatie van het AOW-gat voor burgers en militairen bij Defensie, te financieren binnen de rijksbegroting en de Kamer hierover uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2017 te informeren. Dat gaat dus niet gebeuren; de coalitie vindt haar eigen voorstel ruim voldoende. Dit betreft het amendement van Harbers (VVD) /Nijboer (PvdA). In hun voorstel wordt jaarlijks 8 miljoen euro vrijgemaakt vanuit onderbesteding binnen de VWS begroting. Die 8 miljoen is véél te weinig om het AOW-gat structureel te dichten. Dat twitterde AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels dan ook op 6 december: ‘Mindef Hennis stuurt brief #AOW-GAT naar TK. Gaat 't zelf "oplossen". Maar ondertussen blijft u gewoon met fors AOW-GAT zitten. Trap er niet in.’

Hennis poogt “zand in de ogen te strooien”
Op 6 december stuurde Minister Hennis een brief naar de TK waarin zij aangaf dat er per 1 januari 2017, met terugwerkende kracht, een oplossing voor het AOW-gat komt (zie de bijlage die u onderaankunt downloaden). Deze oplossing bestaat echter slechts uit het verhogen van de bestaande compensatie tot de netto AOW-uitkering. Het fiscale verlies over het ouderdomspensioen wordt hiermee niet gecompenseerd, waardoor er dus nog steeds sprake blijft van een inkomensachteruitgang op 65-jarige leeftijd. Bovendien biedt de minister niet meer dan de 8 miljoen zoals voorgesteld in het amendement van VVD en PvdA. Verder gaat zij er vanuit dat 24 miljoen euro opnieuw beschikbaar komt via de arbeidsvoorwaarden.
Dat betekent dan dat de werkende defensiemedewerkers opnieuw mogen gaan betalen voor het AOW-gat van de gepensioneerden. Vervolgens komt de minister nog 62 miljoen euro tekort om het hele AOW-gat te dichten en blijft iedereen alsnog met een fors AOW-gat van honderden euro’s per maand zitten. Hennis probeerde met deze brief “zand in de ogen te strooien” van de oppositie, die daar gelukkig niet intrapte. Die stemde massaal voor de motie Knops/van Dijk, waarvoor chapeau!

De strijd gaat door
Deze slag is weliswaar verloren, maar de strijd gaat door. Dat is een strijd op twee fronten. We hebben natuurlijk nog juridische trajecten lopen waaronder de zaken in Hoger Beroep. De zaken in Hoger Beroep staan o.a. ter zitting op 20 april 2017, van deze datum wordt in principe niet afgeweken, aldus de Centrale Raad van Beroep.

Verkiezingen
Snels sprak in haar slotwoorden in Den Haag bemoedigende woorden en schetste nog een ander vervolgtraject: “In maart zijn er verkiezingen. Het nieuwe Kabinet zal niet opnieuw uit de PvdA en de VVD bestaan. We hadden vandaag de hele oppositie aan onze zijde, alle andere politieke partijen vinden dus dat het AOW-gat voor defensiepersoneel structureel moet worden opgelost. Dat kunnen ze niet alleen vandaag vinden, maar moeten ze ook waar gaan maken in een nieuwe Kabinetsperiode. Daar gaan wij bij de oppositie op aandringen. De strijd is dus nog lang niet gestreden.”

Manifestatie op Spui
Op het Spui in Den Haag waren vandaag een kleine duizend gedupeerden van het AOW-gat bijeen. Het was een manifestatie georganiseerd door de groep (oud)-militairen onder de bezielende leiding van Loek van den Heuvel, samen met de AFMP, MARVER, FNV Overheid, VBM, ProDef en BBTV. Het hadden véél meer mensen kunnen zijn, maar er kon op korte termijn slechts een vergunning voor een beperkt aantal mensen worden aangevraagd. Als het aan Snels ligt blijven de bonden, samen met alle betrokkenen, samen strijden tot het gewenste resultaat is bereikt.

Meer over:
Pensioen
BVJ