10 oktober 2017

Regeerakkoord blinkt uit in vaagheid

Te vaag, structureel te weinig geld voor Defensie en geen enkele visie voor de toekomst. Dat zijn volgens AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels de belangrijkste kenmerken van het regeerakkoord. “Ik ben fors teleurgesteld. Vertrouwen in de toekomst hebben wij nog allerminst.”

De investeringen in Defensie lopen op tot 1,5 miljard euro structureel per jaar. Dat is echter fors te weinig om de huidige defensietaken goed te kunnen vervullen en echt te investeren in personeel en materieel. Eerder werd aangegeven dat er 2,3 miljard nodig is om de defensieorganisatie op orde te brengen. “Ook wordt er met geen woord meer gerept over de afspraak om 2% bnp aan het defensiebudget te besteden, blijkbaar vinden de coalitiepartijen dat een afspraak die ze geen gestand meer hoeven te doen? Met dit defensiebudget halen we zelfs het Europees gemiddelde niet, ook daarover wordt met geen woord gerept. Dat zullen onze NAVO partners het nieuwe Kabinet niet in dank afnemen.”

Defensiepersoneel
Het woord Defensiepersoneel komt met geen enkel woord voor in het regeerakkoord. Terwijl juist daar grote tekorten zijn en het personeel al vier jaar geen cao heeft. Dat is een gemiste kans. Wel wordt er geschreven dat er een Nationaal Fonds Ereschuld van 20 miljoen euro in het leven wordt geroepen. Dat fonds is bedoeld voor militairen die een handicap, trauma of andere aandoening hebben opgelopen tijdens hun missies naar het buitenland. Het geld wordt gevonden binnen de begroting van Defensie. Volgens de AFMP zou het echter uit de rijksbegroting moeten komen, aangezien het besluit om militairen op missie te sturen een verantwoordelijkheid van het hele kabinet is.

Geen garanties
Alle maatregelen zoals die zijn benoemd in het regeerakkoord (zie de pdf-bijlage hieronder, pagina 47 en 48), geven ons nog volstrekt geen garantie dat straks bijvoorbeeld de basisgereedheid op orde is, de operationele inzetbaarheid is vergroot en defensiepersoneel voor langere duur en met voldoende omvang op missie kan. Laat staan dat we garanties hebben dat defensiepersoneel veilig haar werk kan doen. Anne-Marie Snels: “Vertrouwen in de toekomst hebben wij dus nog allerminst!”

Lees hier het Regeerakkoord 2017-2021

Meer over:
BVJ