Ron Segers Sectorhoofd Luchtmacht

Reorganisatie binnen JIVC/OPS: hoe werkt dit?

Sinds enige jaren ben ik bezig met de reorganisatie van de Joint IV Commando (JIVC) en de Operations (OPS) die onder de DMO vallen. Eindelijk was het dan zover. De reorganisatie was een feit. Hierna gaat de organisatie aan de slag met de personele vulling. In deze fase gaan de Centrales van Overheidspersoneel aan de slag. Hier toetsen zij de personele aspecten voor de werknemers.

Het Joint IV Commando (JIVC) en Operations (OPS) zijn onderdelen van DMO (Defensie Materieel Organisatie) en vormen samen de IT-leverancier van Defensie en haar ketenpartners. Ze zijn verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling, het beheren, aankopen, uitgeven en afstoten van alle IT-middelen die Defensie gebruikt.

BCO1: de juiste plaatsing
Op 17 juli heb ik de Begeleidingscommissie Personele Implementatie (BCOPI) voor de JIVCOPS (DMO) gedaan. Of BCOPI JIVC/OPS(DMO) in het kort. Dit was de BCO1. Voor het personeel zijn deze BCO’s van wezenlijk belang. Ik zal eerst uitleggen welke BCO’s er bestaan. De BCO1 is de vergadering waar de organisatie presenteert welk personeel wel of geen plaatsing krijgt binnen de nieuwe organisatie JIVC/OPS. Ik toets of alles rechtmatig gebeurd is. Hierbij gaat het over de selecties, juiste plaatsing, etc. Na deze BCO krijgt iedereen een voornemen tot wel/niet plaatsing.

BCO2: heroverwegingen
Na de BCO1 komt de BCO2. In de BCO2 behandelen we de heroverwegingen. Deze kun je indienen na het voornemen wel/niet plaatsing in BCO1. De heroverweging is vormvrij. Je kunt hierin aangeven waar je het niet mee eens bent. Misschien ben je het niet eens met dat je een plaatsing krijgt of zijn er afspraken die de werkgever niet is nagekomen. Alle heroverwegingen worden aangeboden in de BCO2. Hier toets ik, op individuele basis, of de heroverwegingen wel of niet gehonoreerd worden. Je zult begrijpen dat dit voor jou en mij de belangrijkste BCO is. Hierna krijg je een definitieve beschikking. Tegen deze beschikking kun je, als je het niet eens bent met het besluit, bezwaar aantekenen.

Niet tevreden? Dien een heroverweging in
De laatste BCO is de BCO3. Hierin toets ik of de vacatures op juiste manier gevuld zijn. Hierbij geldt de regel, eerst horizontaal vullen voordat er verticaal gevuld wordt. Ik heb gehoord dat er afspraken gemaakt zijn met medewerkers die nu niet gehonoreerd zijn. Mocht dat voor jou van toepassing zijn, maak dan gebruik van de heroverweging. Doe dit ook vooral als er andere zaken zijn waarmee je het niet eens bent.

Meer over:
Luchtmacht