25 november 2021

Reorganisatieplan CZSK slechts rookgordijn

Het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) maakt het naar onze overtuiging erg bont met zijn plan om de Defensie Duikgroep (DDG) en de Defensie Duikschool (DDS) weer van elkaar te ontvlechten. Dit reorganisatieplan ligt op dit moment ter behandeling bij de Werkgroep Reorganisaties, ook wel bekend als WGREO. De behandeling hiervan in de ioREO CZSK – het voorportaal van de WGREO – had weinig voeten in de aarde. In de maanden is het plan echter steeds meer een rookgordijn gaan vormen en lijkt het geen enkele positieve bijdrage te leveren aan de duikveiligheid.

Het grote probleem rond de gebrekkige duikveiligheid bij Defensie kwam in 2015 landelijk in het nieuws, toen AFMP-lid Mandy Groenewoud om het leven kwam bij een duikongeval tijdens een oefening op Curaçao. Drie jaar later is naar aanleiding hiervan een intern onderzoek uitgevoerd en is volop werk gemaakt van de verbeterpunten die hieruit naar voren kwamen.

Niets verbeterd

“Tot de dag van vandaag is er echter nog helemaal niets verbeterd aan de duikorganisatie van Defensie zelf,” benadrukt Arjen Rozendal, sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel van de AFMP. “Ik vrees dat het huidige reorganisatieplan door zijn beperkte uitwerking geen enkele bijdrage levert aan het vergroten van de duikveiligheid bij Defensie. En dit terwijl het CZSK dit zelf aan de man brengt als ‘het op orde brengen van de duikveiligheid’. Onderzoek toont aan dat er tientallen extra functies nodig zijn om een goed gereguleerde duikorganisatie in stand te houden, mede om de gewenste duikveiligheid te garanderen. Binnen het reorganisatieplan is door het te beperkte budget slechts ruimte voor 12 nieuwe en aanvullende functies. Het CSZK wekt de indruk dat het de scheiding van de eenheden DDG en DDG met het oog op eigenaarschap belangrijker vindt en voorziet dit plan onterecht van het label ‘duikveiligheid’ om hieraan meer gewicht te geven.”

Vergelijkbare klachten

Na de formele behandeling van het reorganisatieplan in de ioREO CZSK klopten de afgelopen tijd afzonderlijk van elkaar diverse leden aan bij Arjen als sectorhoofd. “Zij hebben vergelijkbare klachten en zien dezelfde problemen ontstaan, die niet worden opgelost door deze reorganisatie,” zegt hij. “Helaas zijn deze aspecten allemaal aspecten terug te voeren op de bedrijfsvoering. Daarmee zijn het overlegonderwerpen tussen de medezeggenschap (MC, red.) en het Hoofd diensteenheid (HDE, red). Het allergrootste probleem is het absolute tekort aan materieel-logistieke ondersteuning. Hiervoor lijkt geen aandacht te zijn. Verschillende sleutelfiguren en deskundigen verzekerden mij de laatste weken dat het gebrek hieraan voor problemen en zelfs ongelukken gaat zorgen. Ik vind dat Defensie en specifiek de Koninklijke Marine het begrip duikveiligheid slechts voorziet van een dun laagje chroom!”

Ervaringen
Heb jij als AFMP-lid ervaringen of klachten rond de (duik-)veiligheid bij de Marine? Deel die dan met Arjen via dit e-mailadres.

Meer over:
Marine
GVW