25 maart 2018

Richard Bronswijk: ‘Dienders zijn een goed pensioen waard’

‘Ik ben waakzaam voor het pensioen van de diender’

Naam: Richard Bronswijk
Leeftijd: 54
Woonplaats: Nootdorp
Motto: ‘Dienders zijn een goed pensioen waard’
Motivatie: ‘Ik ben waakzaam voor het pensioen van de diender’
Social media: Facebook, Twitter

‘Ik wil weten wat er met al ons geld gebeurt’

Richard Bronswijk (54) begon zijn carrière op de Zeevaartschool. Op zijn 25e ging hij bij de politie om daarna twee decennia voor de Waterpolitie in Terneuzen op zee en op de rivieren te surveilleren. Bij de politie werd Richard vrij snel lid van het afdelingsbestuur van de politiebond. Hij werkte 15 jaar als individuele belangenbehartiger, 12 jaar als collectieve belangenbehartiger en zat de laatste 10 jaar in het hoofdbestuur van de Politiebond. Zijn tweede termijn als voorzitter van de OR van de KLPD/Landelijke Eenheid zit er bijna op en hij verheugt zich om zijn tweede termijn bij het VO in te gaan.

Waarom heb je je kandidaat gesteld?
‘Ik heb m’n eerste termijn bij het VO er op zitten en wil het graag nog een tweede termijn doen. Pensioenen zijn ontzettend leuk en leerzaam. Heel veel mensen vinden pensioenen ingewikkeld en niet interessant, terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is. Dat komt ook doordat mensen zich pas een paar jaar voordat ze pensioen krijgen, ervoor gaan interesseren. En dat terwijl het zo’n groot deel van je arbeidsvoorwaarden betreft. Toch raar dat je als werknemer je geld afstaat en een pensioenfonds er allerlei dingen mee kan doen waar je niks mee te maken hebt. Je bent heel afhankelijk, dat had ik tot 10 jaar geleden ook, maar sindsdien wil ik me er graag mee bemoeien. Ik wil weten wat er met al ons geld gebeurt.’

Wat betekent je werk als lid VO voor jou?
‘Mijn interesse gaat voornamelijk uit naar beleggingen. Daarom ben ik de afgelopen 4 jaar ook lid van die commissie geweest en heb daar een voortrekkersrol in gespeeld. Vanuit die commissie kijken we naar of het ABP verantwoord belegt en op welke manier en met welke systemen en producten belegd wordt.’

Denk je dat je invloed hebt binnen het VO?
‘Ja, dat denk ik wel, maar je kunt het slecht meten. Bij de hele discussie over de middelloonregeling zag je dat de positie van het VO opeens heel groot werd. Een ander succes vind ik dat het ABP afgelopen periode heeft besloten om niet meer in de tabaksindustrie te beleggen. Daar zijn we als VO volop mee bezig geweest en ik durf wel te zeggen dat dat voor een groot deel door ons komt. Onze kracht is dat we er deskundigen bij kunnen halen, om zo het debat met het bestuur aan te gaan. Er zitten kritische en slimme mensen in het VO en we hebben echt wel een belangrijke stem.’

Wat denk je te kunnen bereiken?
‘Ik hoop invloed te kunnen hebben op de standpunten die je als werknemers met elkaar afspreekt, vanuit de FNV. Ik wil die visie en standpunten voor het voetlicht brengen en daar resultaten in boeken. Er zitten in het speelveld enorme aasgieren die graag een graantje meepikken van al het pensioengeld. Daar wil ik voor waken. Ik wil ook helpen het systeem te verdedigen. De hervormingen in het pensioenstelsel zijn volop bezig en als we daar als VO ook maar een heel klein beetje invloed op kunnen uitoefenen dan is mijn doel bereikt.’

Meer over:
ABP-VO