5 augustus 2014

Ruim 500 dagen geen nieuwe arbeidsvoorwaarden

De Minister werkt ondanks alle inspanningen van de AFMP tot nu toe niet mee aan verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Dat de Minister onze leden niet serieus neemt is volstrekt onacceptabel. Als ze niet wil luisteren, zullen wij manieren zoeken om wél tot haar door te dringen.

Wat is het geval? De AFMP heeft vanaf november 2013 geprobeerd een arbeidsvoorwaardentraject voor 2013-2014 van de grond te krijgen. Het doel van de AFMP was om versneld een ‘poen’ contract af te sluiten. De Minister kon daarmee laten zien dat zij écht werk wil maken van het herstellen van dat vertrouwen. En ze kon ook laten zien dat zij de negatieve spiraal met betrekking tot de ‘magere’ arbeidsvoorwaarden van de laatste jaren wil doorbreken.

Dat het vertrouwen onder het personeel in de Defensieleiding slecht is wisten we al. Dat bleek ook uit het opinieonderzoek dat de AFMP in het najaar van 2013 hield. Ondanks alle inspanningen van de zijde van de AFMP wil de Minister tot nu toe niet meewerken aan verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het defensiepersoneel. Ook andere verbeteringen voor het Defensiepersoneel laten veel te lang op zich wachten.

Opinieonderzoek AFMP 2013
Woensdag 30 oktober 2013 presenteerde de AFMP de resultaten van een opiniepeiling onder meer dan duizend defensiemedewerkers. We hebben u hierover uitgebreid geïnformeerd via de OpLinie en de website. Uit de enquête bleek dat het uitermate slecht gesteld was met het vertrouwen van het militaire- en burgerpersoneel in de defensietop en de politiek. Meer dan de helft gaf aan ronduit ontevreden te zijn over Defensie als werkgever. En 70 procent zou anderen afraden om voor Defensie te gaan werken.

Naar aanleiding van deze enquête heeft de AFMP een aantal aanbevelingen gedaan die noodzakelijk zijn om het vertrouwen van het defensiepersoneel te herstellen. De belangrijkste aanbevelingen waren dat Defensie als werkgever zichtbaar voor haar mensen moest gaan staan en goed werkgeverschap moet tonen door:

  • Het garanderen van de bestaans- en inkomenszekerheid van het personeel, binnen of buiten Defensie;
  • Het nakomen van afspraken, of het nu om bijvoorbeeld gaat om functietoewijzing, opleiding of loopbaanbegeleiding;
  • Ervoor te zorgen dat teams op sterkte zijn en er voldoende veilig materieel beschikbaar is;
  • Het vermijden van onderlinge concurrentie door het verminderen van functiewisseling en verplichte roulatie om de drie jaar;
  • Het geven van de (financiële) waardering die het defensiepersoneel toekomt.

Door de Minister werd in de eerste weken na het uitkomen van de resultaten van het opinieonderzoek uitgestraald dat zij deze signalen uiterst serieus nam. In de brief van 4 november 2013 zei ze: ‘Ik werk er hard aan om zowel het vertrouwen binnen Defensie als het maatschappelijk draagvlak voor Defensie te vergroten.’ Op 6 november 2013, in een debat met de Vaste commissie voor Defensie van de Tweede Kamer, zei de minister dat ze zich ervan bewust is dat er mede naar aanleiding van de AFMP-aanbevelingen snel stappen vooruit moeten worden gezet: ‘Het herstel van vertrouwen heeft voor mij absoluut prioriteit.’

Wat is er van de woorden van de Minister terecht gekomen?
Nu, acht maanden na de presentatie van de uitkomsten van het opinieonderzoek, stellen wij vast dat er nauwelijks resultaten zijn geboekt. Er is op dit moment formeel overleg gaande om iets te doen aan de onderlinge concurrentie. Gesproken wordt over het verminderen van het ‘sollicitatiecircus’ in de onderbouw en het terugbrengen van de functieduur naar ‘normale proporties.’ Als we kijken naar alle AFMP- aanbevelingen is dat het enige punt waarop voortgang is geboekt.

Op arbeidsvoorwaarden géén resultaat
Defensie heeft maandenlang richting de AFMP uitgestraald wel iets voor elkaar te kunnen krijgen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Eind maart was voor ons de maat vol. Wij hebben geëist dat er eindelijk boter bij de vis zou worden gedaan. De boodschap die we toen van de Minister kregen was duidelijk. Defensie biedt geen ruimte voor een loonsverhoging.
Defensie heeft zelfs geld dat bestemd was voor de arbeidsvoorwaarden niet op de overlegtafel gelegd. “Waar is dat geld gebleven?” hebben we schriftelijk aan de minister gevraagd. Wat de AFMP betreft laat Minister Hennis ook hiermee zien dat zij het defensiepersoneel minacht.

Klik hier: AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels beantwoordt vijf vragen over het uiterst moeizame arbeidsvoorwaardenoverleg.

Eigen belang werkgever staat voorop
Voor de Minister staan vooral de eigen korte termijn (bezuinigings) belangen voorop. Dat blijkt regelmatig in het formele overleg. Bij onderwerpen waar de Minister een groot belang heeft, is er bij de werkgever geen enkel probleem om deze trajecten zo snel mogelijk voort te zetten. Voorbeelden daarvan zijn de sourcing van de DVD (Dienst Vastgoed Defensie) en de discussie over het voorzieningsniveau van de gezondheidszorg, die noodzakelijk is om de reorganisatie van de gezondheidszorg voort te kunnen zetten.

Hoe verder? Enquête
Door de AFMP is een vervolg op de eerder uitgevoerde enquête in gang gezet. Wij horen graag opnieuw van u hoe u denkt over de wijze waarop de werkgever met u omgaat.
We vragen u met ons mee te denken om ervoor te zorgen dat de Minister wel naar u gaat luisteren. Samen met uw inbreng zullen we de Minister ervan overtuigen dat het de hoogste tijd is om in actie te komen. Let daarom op onze website en vul de enquête op de website in.

Meer over:
C&R
SOD