15 juni 2019

Ruime meerderheid FNV-leden voor pensioenakkoord

Het ledenparlement van de FNV - waarbij ook de AFMP is aangesloten - heeft op zaterdagmiddag 15 juni ingestemd met het pensioenakkoord dat de onderhandelaars van de werknemers, werkgevers en het kabinet op 5 juni met elkaar sloten. Dat gebeurde nadat de ledenvertegenwoordigers te horen hadden gekregen dat aan de digitale ledenpeiling 375.823 FNV-leden hadden meegedaan: een historisch hoge opkomst van 37 procent. Van de deelnemers had 76% voor gestemd en 23% tegen; 1% stemde weet niet/geen mening.

De leden van de kleinere vakbond CNV waren zaterdagochtend al akkoord gegaan met de pensioenhervormingen. Ruim 79 procent van de stemgerechtigden van het CNV stemde voor. De VCP, de kleinste vakbond die mee onderhandelde, komt dinsdag met de uitkomst van de ledenraadpleging. De werkgeversorganisaties en het kabinet stemden vorige week bij de presentatie al in met de plannen.

Vertrouwen in pensioenstelsel
FNV-voorzitter Han Busker (foto midden, met microfoon) is bijzonder blij met de uitkomst. ‘Met het nieuwe contract wordt het vertrouwen van jonge mensen in het pensioenstelsel hersteld en krijgen zelfstandigen makkelijker toegang tot het pensioensysteem. De FNV is de afgelopen week overal in het land geweest om het akkoord uit te leggen en te bespreken, in afgeladen zalen en op de werkvloer, in de havens en op de kantoren. Dat is de FNV waar ik voorzitter van wil zijn.’

Duidelijk signaal tegenstemmers
Busker wees ook op het belang van het signaal van de 23 procent tegenstemmers. ‘De stem van de mensen die tegen hebben gestemd is luid en duidelijk doorgekomen en is het signaal dat we door moeten gaan met het pensioenstelsel eerlijker maken. En het eerlijker maken is wat we gaan doen.’

Sterker door meer leden
Busker kondigde aan meer leden aan de FNV te willen binden om meer van dit soort successen te behalen. Busker: ‘Want in een rijk land als het onze is het onbestaanbaar dat terwijl alles duurder wordt de lonen van de mensen die het werk doen, achterblijven bij de winsten van de bedrijven. Daarom moeten vaste contracten de standaard worden en moet het minimumloon omhoog naar 14 euro per uur zodat er geen kinderen in dit land in armoede hoeven op te groeien, aldus Busker.

Met de instemming van de FNV is de weg vrij voor een definitief akkoord. Dit betekent dat de afspraken worden omgezet in wetgeving, als eerste de afspraken over de AOW-leeftijd.

Vroegpensioen
Over het vroegpensioen voor mensen met zwaar werk kunnen binnenkort afspraken worden gemaakt in cao’s, zodra de wettelijke boete op eerder stoppen deels is geschrapt. De FNV verwacht dat in de sectoren de nodige actie moet worden gevoerd voor dergelijke regelingen.

De afspraken over een nieuw pensioenstelsel worden uitgewerkt door een stuurgroep waar ook de vakbonden zitting in hebben.

Meer over:
Pensioen