21 juni 2023

RVU-regeling voor burgers in bezwarende functies

De bonden bereikten onlangs overeenstemming met Defensie over een tijdelijke Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) voor burgermedewerkers in bezwarende functies. De regeling vloeit voort uit een afspraak die is vastgelegd in het avw-akkoord 2021-2023. Afgesproken werd om een regeling te treffen die in lijn is met het Pensioenakkoord van 2019. Burgers in bovengenoemde functies, die binnen drie jaar voor hun AOW-leeftijd zitten, kunnen nu op een verantwoorde manier uitstromen. Deze mogelijkheid is er nu door herhaaldelijk aandringen van de ACOP, de overheidscentrale waarvan de AFMP deel uitmaakt, en het AC.

Recent werden de bonden en Defensie het dus eens over een RVU-regeling voor burgers in bezwarende functies. In het kader van deze regeling gaan burgers met zogeheten RVU-ontslag en kunnen zij een RVU-uitkering tegemoet zien tot het moment dat zij de AOW-leeftijd bereiken. Hierbij hebben zij de keuze om laatstgenoemde uitkering te combineren met het Keuzepensioen van pensioenfonds ABP.
Voorbeelden van bezwarende functies zijn functies die recht geven op de toelage bezwarende arbeidsomstandigheden burgerpersoneel, werk in continudienst en werk waardoor je voorheen aanspraak maakte op de overgangsregeling functioneel leeftijdsontslag.

Voorwaarden

Om te kunnen terugvallen op de RVU-regeling moet je als burgermedewerker aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dien je vóór 1 januari 2029 de pensioengerechtigde leeftijd te hebben bereikt en op de datum van jouw RVU-ontslag minimaal 35 jaar in dienst zijn geweest bij de overheid. Op de datum van laatstgenoemd ontslag moet je bovendien aanspraak hebben gemaakt  op de toelage onregelmatige dienst, de toelage en vergoeding brandweerdiensten Defensie, de toelage bezwarende arbeidsomstandigheden of de vaste toelage onregelmatige dienst personenchauffeurs. Een andere voorwaarde is dat je over de voorgaande 20 jaar bij elkaar opgeteld, minstens tien jaar, één of meerdere van deze toelagen moeten hebben ontvangen.

Directe aanvraag

Deze uitkering kan per direct worden aangevraagd, omdat de inwerkingtreding van de regeling is gezet op 1 juli 2023. Ondanks de in de regeling genoemde termijnen, hebben we samen met Defensie afgesproken om vroege aanvragers zo snel mogelijk te voorzien in het toekennen en realiseren van de RVU-uitkering en het RVU-ontslag. Burgermedewerkers die gebruikmaken van de PAS-regeling en voldoen aan de voornoemde eisen kunnen deelnemen aan de RVU-regeling. Als zij ook recht hebben op een FLO-uitkering, kunnen zij hieraan niet deelnemen.