5 april 2023

Schadevergoeding voor gewond geraakt AFMP-lid

Defensie moet een schadevergoeding betalen aan een juridisch door ons bijgestaan vrouwelijk AFMP-lid, dat enkele jaren geleden tijdens een gevechtscursus in het kader van haar opleiding tot onderofficier aan de Koninklijke Militaire School (KMS) haar kuit- en scheenbeen brak. Dit bepaalde de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter voor militairen, onlangs in een hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank in Den Haag. De Raad oordeelde dat het ongeval waarbij zij dit letsel opliep als dienstongeval moet worden gekwalificeerd, wat als gevolg heeft dat alle schade dient te worden vergoed.

Het ongeval van de bij de Landmacht werkzame vrouw vond plaats tijdens een meerdaagse oefening, die deel uitmaakte van de gevechtscursus ‘Leidinggeven onder verzwaarde omstandigheden’. Bij een tactische verplaatsing te voet door bosachtig terrein stapte zij in een kuil en brak zij haar kuit- en scheenbeen.
Zij tekende bij de rechtbank in Den Haag beroep aan tegen het oordeel dat de staatssecretaris van Defensie hierover velde. Die kwam tot de conclusie dat er een bedrijfsongeval had plaatsgevonden. Dit omdat de bewuste oefening niet plaatsvond onder buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden. De rechtbank verklaarde het beroep van het lid ongegrond. Volgens de rechtbank was geen sprake van een verhoogd risico en was het bij deze oefening mogelijk de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen te handhaven.

Dienstongeval
De Centrale Raad van Beroep maakte korte metten met deze redenering. Anders dan de rechtbank oordeelde de CRvB uiteindelijk dat kon worden gesproken van ‘het onder oorlogsnabootsende omstandigheden in de praktijk brengen van theoretisch onderwezen bekwaamheden ten einde aldus de bedrevenheid in het uitvoeren van oorlogstaken te verwerven.’
Juist wanneer wordt geprobeerd een oorlogssituatie na te bootsen, kunnen de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen niet worden toegepast. Hierdoor hebben militairen een verhoogd risico om letsel op te lopen en komen zij in aanmerking voor een volledige schadevergoeding.

Leg het besluit aan ons voor
Het komt in de praktijk veel voor dat een ongeval als bedrijfsongeval wordt aangemerkt, terwijl er goede argumenten zijn om het als een dienstongeval te kwalificeren. Bij een bedrijfsongeval wordt in tegenstelling tot een dienstongeval lang niet al jouw schade vergoed.
Heb je letsel opgelopen door een ongeval? Leg het door jou ontvangen besluit dan even aan ons als AFMP voor. We kunnen dan direct voor jou toetsen of Defensie aansprakelijk kan worden gesteld. Dit kan een andere manier zijn om al je schade vergoed te krijgen.

Meer over:
GVW