22 juli 2014

Sollicitatie-eisen onderbouw worden losgelaten

In goed overleg met de centrales is overeengekomen om voor de onderbouw de sollicitatie-eis los te laten. Daarvoor in de plaats komt een systeem, waarbij de plaatsingsautoriteit de (vervolg)functies aanwijst.

Voor de onderbouw wordt het bestaande stelsel als omslachtig en weinig productief ervaren. Er ontstaan vaak een omvangrijk sollicitatieproces met nauwelijks toegevoegde waarde.

De militair in de onderbouw kan nog steeds sturing geven aan zijn loopbaan. Het kenbaar maken van de eigen belangstelling door middel van een belangstellingsregistratieformulier blijft bijvoorbeeld bestaan. Als de laatste puntjes op de i zijn gezet kunnen de veranderingen 1 oktober in werking treden.

Daarnaast wordt het ‘verlengen op functie’ weer mogelijk. In verband met de reorganisaties was deze mogelijkheid tijdelijk opgeschort. Het AMAR kent een bepaalde functietoewijzingssystematiek. De hoofdlijn is dat functies voor een periode van minimaal 2 en maximaal 3 jaar worden toegewezen. Deze duur kan met instemming van de militair met 2 keer een jaar worden verlengd. Voor heel specifieke functies is het mogelijk om de functieduur op maximaal 7 jaar te stellen.

Als de uitvoering op orde is, zullen op 1 oktober de veranderingen in werking treden.

Meer over:
WGAP
L&K