31 oktober 2018

Staatssecretaris speelt pensioen-verstoppertje

Na het nee tegen het arbeidsvoorwaardenresultaat moet er op korte termijn een afspraak worden gemaakt over de militaire pensioenregeling 2019.

Ruim twee weken geleden verzochten de gezamenlijke defensiebonden de Staatssecretaris van Defensie om een duidelijk standpunt over de militaire pensioenregeling. Is defensie wel of niet bereid in 2019 de huidige uitvoering van de pensioenregeling voort te zetten? Ja of nee! Gisteren was tijdens een formeel overleg met de bonden het antwoord uiteindelijk: ‘ik, defensie, weet het nog niet’. Een dermate onbevredigende reactie dat de bonden genoodzaakt waren om het formele overleg te beëindigen.

Defensie en de bonden maakten vorig jaar de afspraak dat de eindloonregeling in 2018 op een aantal punten zou worden aangepast. Ook werd afgesproken dat de uitvoering van wat karakteristiek aan een eindloonregeling is, de backservice, anders vormgegeven zou worden. Om de complexiteit van de regeling te verminderen is met behoud van het eindloonkarakter per 2 januari 2018 de backservice aanspraak vormgegeven als een koopsomstorting door defensie.

De eenvoudige vraag van de bonden aan defensie was, wilt u deze afspraak in 2019 voortzetten?

Wat zei de werkgever n.a.v. de ABP Nieuwsflits?
Na de nieuwsflits waarin het ABP haar eigenmachtig ingrijpen in de militaire pensioenregeling wereldkundig maakte, reageerde de staatssecretaris nog met: sociale partners gaan over de regeling en het ABP is uitvoerder van de regeling die sociale partners tot stand brengen. Nu was er in het overleg een heel ander geluid te horen. Ik, de staatssecretaris, heb op dit moment geen idee hoe de basisregeling van het ABP er precies gaat uitzien en daarom kan ik nu niet positief op de vraag reageren.. Eerst zeggen dat sociale partners over de regeling gaan en nu de onduidelijkheid over de door het ABP verzonnen regeling als argument gebruiken, is verstoppertje spelen. Niet doen wat je de medewerkers meedeelt, bevordert het vertrouwen niet.

Formeel overleg opgeschort
Onze vraag kwam door de brief die we hierover aan defensie stuurden niet als een verrassing. Blijkbaar is ruim twee weken nadenktijd niet voldoende. Wij konden niet anders dan deze discussie verplaatsen naar een hoger niveau, het SOD, en het formele overleg (dus niet de BCO's en IOREO's) waarschijnlijk voor de komende 2 weken opschorten. Uiterlijk 13 november staat er namelijk een SOD-vergadering gepland over de vraag of er voldoende mogelijkheden zijn om het arbeidsvoorwaardenoverleg te hervatten.