2 mei 2016

Stagnatie rekesten huurplafond

Vele AFMP-leden die geplaatst zijn in het buitenland hebben eind vorig jaar een rekest ingediend om naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in aanmerking te komen voor een hogere tegemoetkoming in de woninghuur. Ondanks dat wij al in januari 2016 tot overeenstemming zijn gekomen met Defensie over de afhandeling van deze zaken, blijven de rekesten tot nu onbeantwoord.

Voor ons is deze stagnatie onbegrijpelijk en bovendien onacceptabel, aangezien onze leden hierdoor onnodig lang in onzekerheid blijven. Wij hebben Defensie dan ook wederom met klem verzocht zo spoedig mogelijk de rekesten te behandelen volgens de gemaakt afspraken.

Zoals eerder gecommuniceerd op onze website blijft hierbij leidend dat er gezocht moet worden naar een woning die qua huur, aard, ruimte, indeling en ligging passend is. Zodra er écht geen passende woning beschikbaar is op of onder het huurplafond en derhalve bewoning van een duurdere passende woning wordt goedgekeurd, dient Defensie de huur die boven de eigen bijdrage uitkomt te vergoeden.

In het geval dat er wel goedkope passende woningen voorhanden zijn, maar de defensiemedewerker zelf kiest voor een duurdere woning zijn de meerkosten uiteraard gewoon voor rekening van de medewerker zelf.

Meer over:
C&R
WGAFR