Ron Segers Sectorhoofd Luchtmacht

‘Start’ Leeftijdsfase Bewust Personeelsbeleid

De AFMP dringt al jaren aan op het ontwikkelen van voorzieningen die specifiek zijn afgestemd op de verschillende levensfasen van defensiemedewerkers. Gelukkig ziet Defensie inmiddels ook de noodzaak van een Leeftijdsfase Bewust Personeelsbeleid (LBP) in. Het eerste overleg vond kort geleden plaats. Input van onze leden is welkom.

In 2006 nam ik deel aan een Werkgroep Leeftijdsfase Bewust Personeelsbeleid (LPB). Deze werkgroep had tot doel om beleid te ontwikkelen voor defensiemedewerkers die in een bepaalde levensfase zitten en extra voorzieningen nodig hebben. In de werkgroep waren de werkgever en de vakbonden vertegenwoordigd. Ik ben aangeschoven met een duidelijke opdracht vanuit de AFMP(ACOP). De AFMP(ACOP) had een beleidsnotitie gemaakt met essentiële punten die volgens de AFMP geregeld zouden moeten worden. De werkgroep is aan de slag gegaan met het LBP. Zoals de naam al aangeeft, richt de werkgroep zich dus niet alleen op de ouderen, maar op alle levensfasen. Denk aan een gezin met jonge kinderen, een gezin waarbij de kinderen de deur uit zijn, de oudere medewerker, etc. Voor alle categorieën zou er maatwerk geregeld moeten worden.

Ik moet zeggen dat dit voor mij destijds, om verschillende redenen, een frustrerende bezigheid was. Het schoot niet op en er kwam afgezien van een aantal belastbaarheidsonderzoeken weinig uit. Onze punten uit de beleidsnotitie werden niet binnengehaald en dat was ontzettend jammer. Tot aan het vorige arbeidsvoorwaardenakkoord is alles een beetje blijven ‘doorkwakkelen’, maar nu begint er gelukkig schot in te komen.

Vorige week heeft eindelijk de eerste vergadering plaatsgevonden over het LBP. Hier werd een eerste inventarisatie gemaakt. Ik heb nog maar eens onze beleidsnotitie van 2006 er bij gehaald. Deze bleek redelijk verouderd, maar was toch gedeeltelijk bruikbaar. De eerste vergadering was in mijn beleving positief. Dit kwam doordat alle partijen (ook Defensie) de wens hebben met een LBP te komen. Dit is ook begrijpelijk vanwege de ophoging van het leeftijdsontslag voor militairen en de ophoging van de AOW-leeftijd voor burgermedewerkers. Jullie zullen begrijpen dat ik verheugd ben dat we hier nu eindelijk werk van kunnen maken. Goed om te weten is dat het Levensfase Bewust Personeelsbeleid zich richt op alle medewerkers van Defensie.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties neem dan gerust contact met mij op.

Ron Segers
06-53526083
rsegers@afmp.nl

Meer over:
C&R